Wenche Langeland - Den kristne Familien

Fra seminaret "Familien, en sosial konstruksjon...?" i FBB Bjørgvin 30.10.10.

...Wenche Langeland - Den kristne Familien...