Will the Real Jesus Please Stand up? 12 False Christs

09.10.2018
Tellef A. Granås
Bokanmeldelser Falskhet Gudsbilder Jesus Pluralisme

Tittelen på boka gir nok for noen assosiasjoner til en mer kjent rapper, som synger noe lignende i en av sine låter. For de som ikke kjenner rapperen, henspiller tittelen også på sammenligningen mellom Jesus og Elvis. På samme måte som det finnes en rekke Elvis-imitatorer, finnes det også flere Jesus imitatorer. Noen gode, noen mindre gode, men alle utenom den ekte Jesus er falske.

Forsiden til "Will the Real Jesus Please Stand up? 12 False Christs"

Tittelen på boka gir nok for noen assosiasjoner til en mer kjent rapper, som synger noe lignende i en av sine låter. For de som ikke kjenner rapperen, henspiller tittelen også på sammenligningen mellom Jesus og Elvis. På samme måte som det finnes en rekke Elvis-imitatorer, finnes det også flere Jesus imitatorer. Noen gode, noen mindre gode, men alle utenom den ekte Jesus er falske.

Den Jesus som vi ikke finner i de oldkirkelige bekjennelsene, den Jesus som Bibelen ikke taler om, men de jesuser som blir formet etter menneskelige behov, antagelser og misforståelser, er det Matthew Richard (MR) vil til livs. MR bekjenner den lutherske lære som den er utformet i Konkordieboken, og tjener til daglig som pastor i Minot, North Dakota (LCMS).

Pastoren skriver og publiserer de aller fleste av sine prekener, han deler dem også på podkast og blogg. MR er i det hele tatt svært opptatt av å dele evangeliet via sosiale nettverk og på ulike digitale plattformer. Dette gjør at han blir lett tilgjengelig for alle. Personlig snublet jeg over hans blogg (PMNotes) via en deling av talen om «a Fools baptism» (En tåpes dåp). Man blir lett grepet av det rike engelske språket. Det flyter lett både muntlig og skriftlig hos MR.

Boken starter med en rekke anerkjennelser og korte kritikker av bl.a. John T. Pless, Rolf D. Preus og Bryan Wolfmueller. Jeg stiller meg gjerne i kø med de som vil gi lovord om bokens innhold og fortellerkunst. Ikke bare belyser boken vrange gudsbilder og forklarer teologi på en enkel måte, men den gjør det ved å benytte seg av fortellingens virkemiddel. PM tar leseren med inn i historier fra virkeligheten. Taushetsplikten blir ikke brutt, selv om MR bruker levd liv og mennesker han har møtt som eksempler for å underbygge budskapet.

Boken er bygd opp over 12 kapitler med en spørsmålsdel til hver av de falske kristuser. Jeg opplevde boken nærmest som en andaktsbok der man tar et kapittel til dagen. Bruken av spørsmål og bibelstudiet gjorde dette til en lærerik bok. MR gjør seg flid i å bygge opp kapitlene etter en modell som lar seg repetere. Der han stiller spørsmål ved den falske Kristus, og gir eksempler på samtalepunkter og spørsmål en kan bruke i møte med mennesker. Alt på en kjærlig og pastoral måte.

Vi blir tatt med inn i stua, kjøkkenet, klasserommet og på bryllupsfesten. Der møter pastoren mennesker i ulike livssituasjoner. Felles for dem er at de fremmer alle en utgave av Jesus som ikke stemmer med Bibelens Jesus. Pastoren beskriver tankene, ideologien og logikken rundt hver av de falske eksemplene. Deretter tar han oss med videre i en drøfting av dette, et apologetisk svar på tiltale og en avrunding ved å si hvordan den ekte Jesus står der den falske Jesus ikke gjør det.

De tolv falske jesuser vi får beskrevet, er:

 • Maskoten, et idol med dusker som heier og oppmuntrer sine etterfølgere i sin søken etter hva som gjør dem lykkelige.

 • Alternativet blant mange, en mester i religiøs pluralisme og hedensk toleranse.

 • Den gode læreren, som ikke er den inkarnerte Gud, en som rett og slett ikke er mer enn en religiøs vismann.

 • Terapeuten, som reduserer tristhet, ufullstendighet, stress og gjennomsnittlighet.

 • Giveren av helse, velstand og suksess til de som har nok mengde av tro på det.

 • Nasjonal-patrioten, der livet dreier seg om liv, frihet og jakten på lykke – den amerikanske drømmen.

 • Forkjemperen for sosial rettferdighet, der det kun dreier seg om å frigjøre den undertrykte fra økonomisk, politisk, åndelig og sosial undertrykkelse.

 • Det moralske eksempelet, der understrekingen av et rett moralsk liv kommer foran, og korset kommer bakerst.

 • Den nye Moses som legger til rette for nye skumle lover som blir lagt til grunn for en lovisk frelse og et åndelig misbruk.

 • Den mystiske vennen er en kroppsløs åndelighet som bor i hjertet og opphøyer tegn, under og følelser.

 • Den feminiserte som bruker sin tid på å kose med små lam, og forflatende følelser fordi han har blitt strippet sin maskulinitet.

 • Og til slutt kosebamsen, som er nettopp kosete, trygg og tam. Samtidig uten et kors og anti-intellektuell.

Alle disse er ikke nødvendigvis falske i og for seg, men blir det når den Jesus som blir presentert, KUN er en av disse, og i tillegg mangler enten kors, blod eller nåde. Det er ikke viktigst det ulike mennesker sier og tenker om Kristus, men hva Jesus sier om seg selv. Det er slik vi finner det i Bibelen, og slik trosbekjennelsene uttrykker dette.

Man oppdager lettest en falsk Jesus ved å se på bruken av verbene som følger Jesus. Dersom Kristus beskrives å gjøre noe annet enn å lide, dø og gjenoppstå, så er det ofte en falsk Jesus. Falske kristuser gjør ofte noe annet enn å dø og stå opp igjen for menneskers synd, hevder MR.

Boka tar sikte på å fremme den sanne Jesus, den Jesus som allerede står av seg selv, og ikke styres etter våre tanker, eller danser etter vår fløyte. Den ekte og sanne Jesus stod i vårt sted når Han ble kledd i kjøtt og blod, da Han gikk gjennom lidelsene for oss, da Han døde på korset og stod opp igjen for oss. Det er det som er den gode nyheten, at den ekte Jesus står allerede oppreist som seierherre.

Boken kan bestilles via CPH eller Amazon sine nettsider. Den er også tilgjengelig som ebok (iBooks) og Kindle.

 

Will the Real Jesus Please Stand up? 12 False Christs
Av: Rev. dr. Matthew Richard
Forlag: Concordia Publishing House
Antall sider: 210, pluss studiedel og tillegg (261)

 

E-post: Order@cph.org

Amazon

CPH