With gjenvalgt i FBB

10.07.2009
Kunngjøringer

Thor Henrik With (bildet), Trondheim, ass. gen. sekr. i Norges Samemisjon, ble enstemmig gjenvalgt til formann i For Bibel og Bekjennelse (FBB) under foreningens generalfo rsamling, s om ble holdt på Haugetun folkehøyskole, Fredrikstad 2. juli.

Førsteamanuensis dr. theol Knut Alfsvåg, Stavanger og pastor Erik Okkels, Tromsø ble nye sentralstyremedlemmer.

Gjenstående styremedlemmer er: førsteamanuensis Olav Myklebust, Oslo, pastor Ulf Asp, Tønsberg og pastor Torkild Masvie, Oslo.

Varamedlemmer ble prest Arne J. Lund, Bamble og adjunkt Ellen Odland, Bergen. Sentralstyrets sekretær er prest Boe Johannes Hermansen, Råde. Årsmelding og regnskap ble enstemmig vedtatt. Antall medlemmer i FBB ligger på vel 500, med en liten økning siste år.