Women Deliver konference: Vestens abortkorstog

26.05.2016
Ellen Højlund Wibe
Aktuell kommentar Abort

”Det er afgørende vigtigt at arbejde frem mod en afkriminalisering af abort i hele verden. Adgang til fri abort er en menneskeret”.

Ellen H. Wibe

Så umisforståeligt var budskabet fra alle tre paneldeltagere ved et af arrangementerne 18. mai 2016 på Women Deliver Konferencen: The Elephant in the Room. What About Abortion? Og de kom så med forslag til, hvordan der kunne arbejdes hen imod dette mål i lande med etiske indvendinger mod abort. 

Jeg gik ellers ind til arrangementet med en forhåbning om, at det var tilrettelagt med en rimelig nuanceret behandling af temaet. At f.eks. en af paneldeltagerne repræsenterede de millioner kvinder over hele verden, der ikke ønsker abort af etiske og andre grunde, men derimod ønsker og har brug for al mulig anden hjælp til et bedre liv for sig og børnene.

Men en sådan nuancering kunne have ødelagt arrangørernes dagsorden, for man kunne jo risikere, at der blev bragt synspunkter i spil, som kunne have problematiseret deres agenda og ligefrem bragt nogen i tvivl. Og som kunne have bakket op om de deltagere, som faktisk ikke ønskede at påduttes denne dagsorden. Jeg talte med flere af dem. Er det den form for demokratisk debat - eller mangel på samme - vi ønsker at eksportere til kvinder i den tredje verden?

Agendaen gik igen ved  alle de samlinger, jeg deltog i. Nogle gange pakket ind i andre gode formål, men før eller siden blev det trukket frem: reproduktive rettigheder som et afgørende vigtigt mål for kvinder i hele verden. Udtrykket dækker over befolkningskontrol i form af prævention, sterilisation og abort. Den vestlige verdens værdier trukket ned over befolkninger, for hvem det enkelte menneskeliv, født som ufødt, har unik værdi, og hvor både normer og instinkter protesterer mod at dræbe sit afkom.

Men værdier som disse respekteres ikke af arrangørerne bag konferencen. Det er Women Deliver og de mange andre vestlige aktører bag konferencen, der har de rette værdier (og økonomiske interesser!) omkring kvinders frihed, og disse værdier skal eksporteres ud i hele verden - med særlige strategier for at trænge ind i de lande, der modsætter sig. Var der nogen, der sagde vestlig imperialisme? 

 

Ellen Højlund Wibe
landssekretær i Retten til Liv
Cedervej 1, Stjær
8464 Galten
tlf. 47524484