Bli partner i FBB

Bli partner i FBB

Bli partner i FBB i jubileumsåret!

Du inviteres til å bli partner i FBB. Det innebærer at du støtter FBB med et økonomisk bidrag pr. måned. 

Du gir til et arbeid som vil øke interessen og engasjementet for Bibel og bekjennelse - med et beløp på minimum kr. 100 pr. måned.

Beløpet gir skattefradrag. Beløpsgrensen er for 2019 hevet til kr. 50.000.

Hvert år får du en bok FBB utgir eller distribuerer.

Som partner binder du deg for ett år og kan deretter når som helst si opp avtalen. 

(Medlemskontingenten kommer utenom denne ordningen og gir etter skattereglene ikke skattefradrag.)

Det enkleste og beste er om du gir beskjed til FBB med nødvendige opplysninger og samtidig legger inn fast trekk i din bank på ønsket beløp. FBBs giro er: 3000.17.08119.

Har du spørsmål, ta kontakt med FBBs sekretariat!

Jeg ønsker å bli partner i FBB:

Navn:...............................................................................................

Adresse:...........................................................................................

E-post:.............................................................................................

Tlf:..................................

Personnummer:...............................

Kryss av for beløp pr. måned: kr. 100    kr. 200  kr. 300  Annet beløp.........

Disse opplysningene kan gjerne sendes på mail.