Agder

For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.

1.Kor 3,11

Vi inviterer til gudstjeneste med nattverd på reformasjonsdagen, lørdag den 31.10.2020, kl.18.00 i Oddernes kirke.

Liturg er Terje A. Bestul. Preken ved Gunnar Torset.

Vi vil i takknemmelighet løfte frem reformasjonens budskap, evangeliet om JESUS KRISTUS, i visshet om at 

Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror … (Rom 1,16)

Alle er hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen for styret i FBB-Agder,

Arne Fedeler