Agder

For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.

1.Kor 3,11

Det er planlagt gudstjeneste på reformasjonsdagen, 31.10.2021. Nærmere informasjon kommer etter hvert.

Med vennlig hilsen for styret i FBB-Agder,

Arne Fedeler