Bjørgvin

FBB Bjørgvin

Høsten 2023

 

Torsdag 24. - søndag 27.aug: Bibel- og bekjennelsesdager

v/FBB og DELK Bergen i DELK kirken

«Mine får hører min røst» (Joh 10,27)

Om forholdet til Bibelen og bibelsynet

Mandag 25. sept. kl. 19.00: Temamøte på NLA Høgskolen

«Å leve saman i bøn. D. Bonhoeffers tankar om kyrkja»

v/professor emeritus og salmedikter Arve Brunvoll

Mandag 23. okt. kl. 19.00: Salmekveld i Sandvikskirken

«Svein Ellingsen og hans salmer»

v/forfatter Tarald Ueland

Organist: Kantor Andreas Pettersen

Mandag 20. nov. kl. 19.00: Temamøte på NLA Høgskolen

«Statens Janus-ansikt»

v/professor emeritus Egil Morland

 

De to ordinære møtene holdes på NLA Høgskolen i Amalie Skramsvei 3 kl. 19.00

Salmekvelden 23. oktober holdes i Sandvikskirken, Bergen kl 19.00 Styret i FBB Bjørgvin: Formann: Øystein Rønhovde, e-post: oroenhov@online.no Nestformann: Jan Bygstad, e-post: jan.bygstad@delk.no

Kasserer: Annie Andersen

Sekretær: Benjamin Bj. Anda

Styremedlem: Ole Kristian Hamre

1.vara: Jon Tore Lie 2.vara: Truls Nygaard