Bjørgvin

FBB Bjørgvin

Våren 2024

Fred. 26.-sønd. 28. jan.: Bibelhelg i DELK-kirken, Bergen

Hovedtema: «Gudsfrykt og håp. Budskapet i 2 Peters brev»

(Se eget program!)

Mand. 19. febr. kl. 19:00: Salmekveld i Sandvikskirken

«Britt Hallqvist og hennes salmer»

v/Siri Brunvoll, salmekjenner og tidligere kantor

Organist: Kantor Andreas Pettersen

Lørd. 16. mars kl. 10.00-1700: «Disippel 24»

felleskirkelig dagsseminar i Betlehem, Bergen

Tema: «Disippelskap i en kjønnsforvirret tid»

(Se eget program!)

Mand. 15. april kl. 19.00: Temamøte på NLA Høgskolen

«Kriterier for vranglære og kirkefellesskap»

v/Jan Bygstad, prest DELK og form. FBB sentralt

Mand. 13. mai kl. 19.00: Årsmøte på NLA Høgskolen

Bibeltime: «Sendebrevet til menigheten i Efesus,

Åp 2,1-7» v/Truls Nygaard, diakoni-/seniorpastor

 

Møtene (unntatt bibelhelg, salmekveld og seminar) er på NLA Høgskolen, Amalie Skrams vei 3 i Sandviken, Bergen

Styret i FBB Bjørgvin:


Formann: Øystein Rønhovde, e-post: oroenhov@online.no 

Nestformann: Jan Bygstad, e-post: jan.bygstad@delk.no

Kasserer: Annie Andersen.

Sekretær: Benjamin Bj. Anda 

Styremedlem: Ole Kristian Hamre

1. vara: Jon Tore Lie.

2. vara: Truls Nygaard

 

Bibelhelg 26. - 28. jan. 2024

i regi av FBB Bjørgvin og DELK - Bergen

«Gudsfrykt og håp. Budskapet i 2 Peters brev»

Fredag 26.januar

18.30: «Alt som tjener til liv og gudsfrykt» (2 Pet1,1-11) v/Johannes Kleppa 19.30: Pause m/kaffe og te 19.45: «- minne om alt dere vet -» (2 Pet 1,12-21) v/Jan Bygstad 20.45: Kveldsbønn v/Benjamin Bj. Anda 21.00: Slutt

Lørdag 27. januar

10.00: Morgenbønn v/Benjamin Bj. Anda 10.15: De falske profeter (2 Pet 2,1-22) v/Jan Bygstad 11.30: Hvorfor står verden enda? Misjonen (2 Pet 3,1-9) v/Niclas Olsson 12.30: Varm lunsj 13.20: «Nye himler og en ny jord» Håp og forventning (2 Pet 3,10-18) v/Olav Rørtveit 14.30: Slutt

Søndag 28.januar

11.00: Gudstjeneste i DELK-kirken. Preken v/Niclas Olsson.

Liturg: Jan Bygstad. Offer til bibelarbeid. Kirkekaffe

 

* * * * * Alle møter holdes i DELK-kirkens lokaler i Rosenbergsgaten 1, 5015 Bergen

Deltakeravgift: Kr 300,- for hele helgen. Kr 150,- for fredag og kr 200,- for lørdag

Studenter kr 150,- (inkludert lunsj). Ingen påmelding!

TALERNE: Niclas Olsson, prest i Immanuelskyrkan, Gøteborg

Jan Bygstad, prest i DELK – Bergen/Håkonsund og formann i FBBs sentralstyre

Johannes Kleppa, styreleder i Misjon Sarepta, forkynner og bibellærer

Olav Rørtveit, forkynner, tidligere bibelskolelærer og prest

Hjertelig velkommen!