Bjørgvin

Bibelhelg 01. - 03. feb. 2019

Hovedtanker i Hebreerbrevet

Fredag

18:30 «Se hvor stor Han er» (Heb 1-2), v. Joh. Kleppa

19:30: Matpause

20:15: «I dag, om du får høre -» (Heb 3-4), v. Jakob Appell

21.15: Completorium

Lørdag

10.45: Morgenbønn

11:00: Ypperstepresten (Heb 7-8), v. Jan Bygstad

12.15: Soningen (Heb 9-10), v. Jan Bygstad

13:15: Matpause14:00: «Ved tro -» (Heb 11-12,3), v. Joh. Kleppa

Søndag

11:00: Gudstjeneste i DELK-kirken. Preken v. Jakob Appell. Kirkekaffe e. gudstjenesten.

* * * * *

Alle møter holdes i DELK-kirkens lokaler i Rosenberggaten 1.

Deltageravgift kr 200,- for hele helgen, kr. 100,- for én av dagene.Studenter kr. 100,-

* * * * *

TALERNE

Jakob Appell er hovedprest i Immanuelskyrkan (tidligere KvillebäckensFörsamling) i Göteborg og sekretær i Missionsprovinsen.

Johannes Kleppa er forkynner og tidligere redaktør i Dagen.

Jan Bygstad er prest i DELK - Bergen menighet og formann i FBB Bjørgvin.Kontaktperson FBB-Bjørgvin v/Jan Bygstad, Bildøyvegen 87 B, 5353 Straume. Tlf. 932 64 642 E-mail: jbygsta (at) online.no