Nord-Hålogaland

Årsmøte og bibelhelg i FBB Nord-Hålogaland

5. april ble det avholdt årsmøte i lokallaget i nord av FBB. Årsmøtet var lagt til Fjellheim Bibelskole i Tromsø.

Det nye styret består av:

Jon Syver Norbye (formann), Thor Fremmegård, Pål Are Andersen, Marit Gundersen og Eirik Samuelsen. Varamedlemmer er: Jarl Roar Simonsen, Tor Ivar Larsen og Richard Skollevoll.

I tilknytning til årsmøtet ble det også arrangert bibelhelg, med Fredrik Sidenvall, rektor ved Engstrøm Gymnas i Gøteborg, som taler. Ut fra temaet «Du skal få en dag i mårrå» fikk vi lytte til spennende bibelundervisning, om hvordan lyset fra Kristi ansikt sprer sitt skinn i oppvekkelsen, i rettferdiggjørelsen og i helliggjørelsen. Vi fikk rike samlinger om Guds ord, til inspirasjon for arbeidet videre.

Jon Syver Norbye

---

Lokallaget i Nord-Hålogaland legger opp til bibelhelg i Tromsø også 8.-10. november. Da er det prest i DELK, Bergen, Jan Bygstad, som blir med oss. Nærmere program følger senere.