Nord-Hålogaland

Nord-Hålogaland lokallag FBB arrangerer Bibelhelg 7. – 9. + 11 desember 2018

Forkynner Øyvind Samnøy fra Norsk Luthersk Misjonssamband er invitert som taler for bibelhelga.

  • Fredag og lørdag på Fjellheim
  • Søndag i Nordlyssalen
  • Tirsdag i Norkirken

Møteplan

Fredag 7. desember kl. 19.30: Samnøy. Sted: Fjellheim bibelskole

Lørdag 8. desember kl. 17.00: Samnøy. Sted: Fjellheim bibelskole (Kaffe og samtale)kl. 19.00: Samnøy . Sted: Fjellheim bibelskole

Søndag 9. desember kl. 11.00: Samnøy taler under gudstjenesten i Tromsø Valgmenighet. Sted: Nordlyssalen (Salarøyveien 270)

Tirsdag 11. desember kl. 19.30: Samnøy. Sted: Norkirken (Vestregata 24). Det blir kaffe etter møtene (enkel bevertning).

Alle er hjertelig velkommen!

Minner også om at:

  • Samnøy taler på kveldsbibelskolen onsdag 12. des. kl. 19.30 i regi av Fjellheim bibelskole
  • Øyvind Samnøy har møter på Skjervøy i forkant av bibelhelga 4. - 6. desember

Ved spørsmål:Kontakt Pål Are Andersen (mobil: 997 94 031)

Kontaktpersoner

FBB-Nord-Hålogaland v/Jon Syver Norbye, Liavn. 28, 9357 Tennevoll. Tlf. 415 79 098 jonsyvern (at) gmail.com