Nord-Hålogaland

BIBELHELG PÅ FJELLHEIM BIBELSKOLE, TROMSØ 5.–6. APRIL 2019

HOVEDTEMA: DU SKAL FÅ EN DAG I MÅRÅ

Fredrik Sidenvall (f.1962), er prest i Svenska kyrkan og rektor for L.M. Engströms Gymnasium i Göteborg. Han er også redaktør for bladet Kyrka och Folk. Helt siden 1980-tallet har Sidenvall arbeidet for at den lutherske folkefromheten skal berikes til lære og liv av den lutherske ortodoksien. Dette kommer bl.a. til uttrykk i hans bok Kampen för tron. Gjennom arbeidet med pedagogikk i skolen har Fredrik Sidenvall interessert seg for møtet mellom kristentro, pedagogikk og psykologi. Fredrik Sidenvall er gift med Anna (sykepleier, psykoterapeut og skredder). De har seks barn og ni barnebarn, og er bosatt i Lerum ved Göteborg.

FREDAG 5. APRIL

Kl. 19.30: Tema: Hvordan lyset fra Kristi ansikt sprer sitt skinn i oppvekkelsen

(Kaffepause/samtale)

(Ca. kl. 21.00: Årsmøte for FBB Nord-Hålogaland i skolens klasserom)

LØRDAG 6. APRIL

Kl. 17: Tema: Hvordan lyset fra Kristi ansikt sprer sitt skinn i rettferdiggjørelsen

(Kaffepause/samtale)

Kl. 18.30: Tema: Hvordan lyset fra Kristi ansikt sprer sitt skinn i helliggjørelsen

Sted: Fjellheim bibelskole

 

Kaffe med noe å bite i og samtale. Offer til FBB Nord-Hålogaland.

Alle samværene finner sted på Fjellheim Bibelskole, Mellomveien 96.

Ved spørsmål: Kontakt Jon Syver Norbye (telefon: 415 79 098)

(Fredrik Sidenvall er i tillegg satt opp som taler på Fjellheim misjonsforsamling sitt møte søndag 7. april kl. 11.00, også det på Fjellheim Bibelskole)

(Medlemmer og ikke-medlemmer som ønsker informasjon om disse bibelhelgene direkte på e-post, kan gi beskjed til: palareand (at) gmail.com)

 

Hjertelig velkommen til bibelhelg!

Styret.

----

Lokallaget i Nord-Hålogaland legger opp til bibelhelg i Tromsø også 8.-10. november. Da er det prest i DELK, Bergen, Jan Bygstad, som blir med oss. Nærmere program følger senere.