Nord-Hålogaland

BIBELHELG 2024

Nord-Hålogaland lokallag av FBB (For Bibel og Bekjennelse) arrangerer BIBELHELG 1.-2. MARS 2024 I TROMSØ

STED: FJELLHEIM BIBELSKOLE

Daniel Johansson er lektor i Det nye Testamentet og underviser på Forsamlingsfakultetet i Gøteborg.

Morten Askjer er prest i DELK Tønsberg og i Nore i Numedal.

FREDAG 1. MARS:

Kl. 19.00: Morten Askjer:

Tema: Fri eller bundet samvittighet. Sted: Fjellheim bibelskole

Kaffe og samtale. Offer til FBB Nord-Hålogaland.

LØRDAG 2. MARS:

Kl. 16.30: Daniel Johansson

Tema: Ti gode grunner for å være luthersk. Sted: Fjellheim bibelskole

Kaffe og samtale. Offer til FBB Nord-Hålogaland.

Om du vil høre mer av Askjer og Johansson:

· Begge to er i satt opp som lærere under bibelkursukene 2024 (uke 8-10) på Fjellheim bibelskole, i henholdsvis uke 9 og 10. 

· Torsdag 29/2 kl. 19.00, rett i forkant av bibelhelga, underviser Morten Askjer på temakveld i regi av Fjellheim Misjonsforsamling, med tema om ekteskapet, på Fjellheim Bibelskole.

· Søndag 3. mars kl. 11, samme helg som bibelhelga, er Daniel Johansson satt opp som taler i Fjellheim misjonsforsamling sin gudstjeneste på Fjellheim Bibelskole.

Alle samværene finner sted på Fjellheim Bibelskole, Mellomveien 96.

Ved spørsmål: Kontakt Jon Syver Norbye (telefon: 415 79 098)

(Medlemmer og ikke-medlemmer som ønsker informasjon om disse bibelhelgene direkte på e-post, kan gi beskjed til: palareand@gmail.com)

Årsmøte: 

Vi minner i tillegg om at FBB Nord-Hålogaland avholder årsmøte mandag 12. februar kl. 18.00 på Fjellheim bibelskole

Saker på årsmøtet blir årsmelding m/ samtale om arbeidet, regnskap og valg. Velkommen! 

Mvh. styret for lokallaget av FBB.