Ja til FBB

Ja!

Et JA til Bibel og bekjennelse betyr

 • JA til et forpliktende kristenliv under Ordets lys og stjerne.
 • JA til den tro som vi har fått overdradd fra apostlene og stadfestet i kirkens bekjennelsesskrifter
 • JA til en hel Bibel, lest og utlagt som lov og evangelium.
 • JA til en fornyelse av kirken omkring en fulltonende og sann forkynnelse av evangeliet og en rett forvaltning og bruk av sakramentene.
 • JA til et hellig mangfold i kirken, bygget og holdt sammen i Åndens enhet.
 • JA til et hellig vakthold om og strid for rett lære og liv.
 • JA til evangelisering og misjon i glad forventning om Jesu gjenkomst.

Dette betyr et

 • NEI til all bibeloppløsende teologi.
 • NEI til alle forsøk på å tilpasse kirken til tidens motestrømninger.
 • NEI til et "sosialt evangelium" som vektlegger kirkens gode gjerninger på bekostning av evangeliet om evig frelse ved troen på Jesus Kristus.
 • NEI til ubibelsk folkekirkeideologi.
 • NEI til en falsk enhet i kirken bygget på ytre lojalitet mot kirkelige ordninger og formell lydighet mot kirkelige myndigheter.

Vi sier ikke nei for å være vanskelige eller negative, men fordi vi sier JA til Bibel og bekjennelse.