Om FBB

FBB er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. Det vil si at Bibelen og den lutherske kirkes bekjennelsesskrifter er grunnlaget for vårt liv og virke.

FBBs engelske navn er: FBB - The Norwegian Confessional Lutheran Organization.

Nettsidene våre inneholder mye aktuelt stoff angående det som foregår i norsk kristenliv, og er ment å være et ressurssenter og et sted du kan hente artikler, foredrag og annet som hjelp til å navigere i spørsmål som har med troens saker å gjøre.

Du kan kontakte oss på e-postadressen bojohermansen (at) gmail.com for spørsmål som har med tro og kristenliv å gjøre, om du vil bli medlem, eller om du er interessert i å kjøpe litteratur.

Nord Europeisk Luther Akademi (NELA), har også en del stoff på nettsidene våre.  Les mer om NELA her

FBBs organisasjonsnummer: 971 253 932

Gironr. 3000.17.08119

IBAN: NO40 3000 1708 119             

BIC-adresse: SPSONO22XXX

Sparebanken Sør, Postboks 200. N-4662 Kristiansand S

Vipps: 129372