Carissimi: Følgebrev

Carissimis følgebrev til oppropet "For enhetens skyld" og basisdokumentet "Carissimi".

Til medarbeidere i og medlemmer av Den norske kirke

Oppropet ”For enhetens skyld” og basisdokumentet ”Carissimi

Vi sender med dette ut vårt opprop til medarbeidere og leke medlemmer av Den norske kirke. Alle inviteres med dette til å skrive under. Vi som står bak oppropet vil påta oss ansvaret med å følge opp den videre prosessen med oppropet vis á vis bispemøtet og kirkens ledende organer. Vi legger opp til en ansvarlig prosess med en respektfull dialog med kirkens biskoper. Vårt syn kan bare fremmes gjennom tålmodig samtale med kirkens gjeldende ledels