30.03.14

Kinofilm-portrettet av biskop Børre Knudsen er blitt et velsignet levende og gjenkjennelig portrett av hovedpersonen. I kraft av det intenst sterke trosvitnesbyrdet til Kjersti, Ragnhild og Børre Knudsen representerer filmen dessuten et nytt, stort og seierrikt slag i åndskampen.

24.02.14
Av:Jon Magne Sønstabø

FBB-Bjørgvins kveldsseminar med tema "Sang og musikk – et adiaforon?" samlet en stor flokk av engasjerte tilhørere.

23.02.14
Av:Boe Johannes Hermansen

Sett av helgen fredag 4. til mandag 7. juli! Da inviteres du til stevne i FBB.

07.02.14
Av:Ole Andreas Husøy, KPK

-Felles oppgave å redusere aborttallet

Aktuelt fra andre

Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

Nyhetsbrev

Abonnér på (eller meld deg av) nyhetsbrevet vårt. Skriv epostadressen i feltet, og trykk på knappen.

Tips

Forum for Tro og Samtid arrangerte seminar med temaet Ekteskap, familie og barn i en kjønnsnøytral fredag 7. februar 2014. Noen av innleggene finner du som tekstfiler på hjemmesiden.

  

 

   

 

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

FBB Bjørgvin og DELK Bergen menighet arrangerer lutherske fordypningsdager 28. - 31. august 2014 i DELK-kirken i Bergen. Les mer på nettsiden til fordypningsdagene.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkeen K-stud - deres støttespiller.

Ressursartikler

11.04.14

Enten vi bruker en bibelutgave fra Norsk Bibel eller en utgave fra Bibelselskapet, så har vi et forskningsprodukt mellom hendene. Å ha et kritisk prøvende blikk på oversettelsene er rett og riktig om en har forutsetninger for det.

10.04.14
Av:Ole Fredrik Kullerud

Den norske kirkes Samlivsutvalg og Bispemøte om kjønn og samliv: En analyse av to dokumenter fra 2013.

08.04.14
Av:Jan Bygstad

Det har vakt ikke lite oppsikt at stifter og mangeårig leder av Livets Ord-menigheten i Sverige, Ulf Ekman, har konvertert til den romersk-katolske kirke.

08.04.14

Børre Knudsen holdt denne talen 10. mars 1998.

Aktuell kommentar

08.04.14
Av:Jon Syver Norbye

Samvittighet betyr å ”vite sammen”, eller ”vite med seg selv”. En stemme i oss, en slags ”domstol”, som forteller om jeg lever i samsvar med min overbevisning, mine normer.

24.03.14

I 2008 vedtok stortinget at homofile kan inngå ekteskap. Ingen har stilt spørsmålstegn ved om denne type stortingsvedtak ligger innenfor det lovgiver har makt til å vedta. Vedtaket reiser spørsmål om grensene for lovgiverens makt.

20.03.14

Nattverdbrødet er endret radikalt i Norge de siste årene. Grunnen til dette var ønsket om å gjøre det enklere for alle med cøliaki å komme til nattverd.

17.03.14
Av:Nina Karin Monsen

Noe av det viktigste et samfunn har er et felles, dekkende språk for dype livserfaringer. I Norge og i mange europeiske land er det gått tapt.

Sommerstevne

Sett av helgen fredag 4. til mandag 7. juli! Da inviteres du til FBBs sommerstevne.

Alle aldersgrupper er representert

Alle aldersgrupper er representert på sommerstevnet, som var det 15. i
rekken.

Vel 150 fremmøtte

De vel 150 fremmøtte i auditoriet på Fjellhaug følger med

Fasteretreat sammen med Kirkelig Fornyelse 2006

FBB arrangerte fasteretreat sammen med Kirkelig Fornyelse på Høgsveen i Ringsaker. Leder: Spr. Otto Odland (t.v.)

En hyggelig kø.

En hyggelig kø er ikke noe problem.

Bjoern Are Davidsen

Sommerstevne 2009

Thor Henrik With smilende

Den nye formannen Thor Henrik With med sitt velkjente og ofte anvendte smil.

Sommerstevne 2009

Rolf Ekenes, avsluttet dagen med et innlegg om å være frimodig på sannhetenes grunn

Daglig leder i NORME og misjonssekretær i DELK, Rolf Ekenes, avsluttet dagen med et innlegg om å være frimodig på sannhetenes grunn

Sommerstevne 2009

Gå til gallerisiden for å se bildene.