Kommende arrangementer

FBB Østfold: Tirsdag 11. september kl. 18.30. Tema: Fra arven etter Børre Knudsen. Hvordan tenke om staten og om kirken? Innledning ved pastor, dr. Ragnar Andersen. Sted: Missingmyra bedehus, Missingmyrvn. 6, 1640 Råde.

FBB Østfold: Tirsdag 16. oktober kl. 18.00. Årsmøte. Møte samme dag kl. 18.45. Tema: Bibelen i ei postmoderne tid. Innledning ved tidligere Dagen-redaktør Johannes Kleppa. Sted: Missingmyra bedehus, Missingmyrvn. 6, 1640 Råde.

NELA symposium 25. - 27. oktober 2018 i den finske Lutherstiftelsens lokaler i Helsingfors. Tema: Bruk og misbruk av Luther. Se program her.

FBB Nord-Hålogaland: 8. - 10. desember 2018: Bibelhelg

Lutherske Fordypningsdager i DELK-kirken, Bergen torsdag 29. august - søndag 1. september 2019. Talere: Knut Alfsvåg, Jan Bygstad, Stephen Pietsch; Adelaide, Australia, Adam Francisco; CA, USA, Scott Keith; CA, USA og Rod Rosenbladt; CA, USA. Nærmere program kommer.

NELA-2019. I forkant av FBB's 100-årsjubileum avholder NELA sitt års symposium i dagene onsdag 9. - torsdag 10. oktober 2019 i Oslo. Program kommer. Noter datoen.

FBB 100 år. FBB feirer sitt 100-årsjubileum lørdag 12. oktober 2019 i Oslo. Nærmere program kommer! Noter dagen.

Nytt fra sentralstyret i FBB

I sentralstyrets møte 12.02 var det en spennende samtale om katekismekunnskap i hjemmene. Hva og hvordan er det å skrifte? Hva gir Gud deg gjennom skriftemålet? Hjelp til slike spørsmål vil komme i et "Skriftespeil" som det nå jobbes med. Følg med! Mer informasjon kommer!

Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

Månedens bok

Kirkeordinansen, eller kirkeloven, av 1537 markerer bruddet med Den katolske kirke og innføringen av reformasjonen i Norge. Den står i en særstilling blant kildeskriftene fra reformasjonstiden. Loven ble utstedt av den dansk-norske kongen Christian III og fungerte som en «håndbok» for den nye, evangelisk-lutherske geistligheten. Her finner vi hele programmet for nyordningen av kirken, med detaljerte forordninger om gjennomføringen av gudstjenester, kirkelige handlinger, prestenes øvrige oppgaver, undervisning m.m. I tillegg inneholder den kongens «fortale», hvor Christian III greier ut om forholdet mellom stat og kirke i den lutherske folkekirke.

Denne nye og bearbeidede utgaven av Kirkeordinansen er oversatt og modernisert av kirkehistoriker Terje Ellingsen. Han har også skrevet en fyldig innledning som setter ordinansen inn i sin historiske sammenheng.

Nyhetsbrev

Abonnér på (eller meld deg av) nyhetsbrevet vårt. Skriv epostadressen i feltet, og trykk på knappen.

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkeen K-stud - deres støttespiller.

For oss er en nettportal som har som sitt formål å gi veiledning i ulike aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som har blitt nedskrevet i Bibelen.

Ekteskapserklæring

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi. Dokumentet kan lastes ned her (bokmål) og her (nynorsk).

Nordiska Lutherhjälpen ble grunnlagt i 2011 for å understøtte enkelte og forsamlinger i å være delaktige i bistånd som utgår fra evangeliet og ser til hele mennesket i hverdag og katastrofe.