Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

Kommende arrangementer

FBB Nord-Hålogaland: 25. - 27. november: Kveldsmøter i Skjervøy kirke. Forkynner Øyvind Samnøy fra NLM preker hver dag kl. 18:30. Les mer her.

FBB Nord Hålogaland: 28. - 29. november: Bibelhelg i Normisjonshuset. Misjonær og bibellærer Jan Tore Olson holder bibeltimer over temaet Mennesket i møte med Gud. Les hele programmet her.

FBB Østfold: 10. mars kl. 18:30. Kristen lesning av Det gamle testamentet. Innledning ved pastor Torkild Masvie, Oslo. Sted: Missingmyra bedehus, Missingmyrvn. 6, Råde.

FBB Østfold: 14. april kl. 18:30. Skriften som lov og evangelium. Innledning ved førsteamanuensis, dr. theol. Arne Helge Teigen, Fjellhaug internasjonale høgskole. Sted: Missingmyra bedehus, Missingmyrvn. 6, Råde.

Månedens bok

Augustin: Tro, håp og kjærlighet. En håndbok i kristendom. (Redaktør: Dagfnn Stærk). 100 kr i FBBs butikk.

Nyhetsbrev

Abonnér på (eller meld deg av) nyhetsbrevet vårt. Skriv epostadressen i feltet, og trykk på knappen.

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkeen K-stud - deres støttespiller.