Kommende arrangementer

FBB Østfold: Missingmyra bedehus tirsdag 13. mars 2018 kl. 18.30. Tema: Endetiden og Jesu gjenkomst. Innledning ved tidligere res. kap. Jon Fredrik Wisløff Norborg.

FBB Østfold: Missingmyra bedehus tirsdag 10. april 2018 kl. 18.30. Tema: Den femte bønn i Fadervår: ”Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.” Innledning ved professor, dr. Sverre Bøe.

FBBs generalforsamling. Lørdag 25. august kl. 13.00. Sted: Delk-kirken, Bergen, Rosenberggaten 1. Nærmere info kommer!

Lutherske fordypningsdager: 23. - 26. august 2018. Tema: "En Gud som gir seg selv". Les mer her.

NELA symposium 25. - 27. oktober 2018 i den finske Lutherstiftelsens lokaler i Helsingfors. Tema: Bruk og misbruk av Luther. Nærmere info kommer!

FBB 100 år. FBB feirer sitt 100-årsjubileum lørdag 12. oktober 2019 i Oslo. Nærmere program kommer! Noter dagen.

Nytt fra sentralstyret i FBB

I sentralstyrets møte 12.02 var det en spennende samtale om katekismekunnskap i hjemmene. Hva og hvordan er det å skrifte? Hva gir Gud deg gjennom skriftemålet? Hjelp til slike spørsmål vil komme i et "Skriftespeil" som det nå jobbes med. Følg med! Mer informasjon kommer!

Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

Månedens bok

Skartveit, Kjell: Samlivsrevolusjonen. Dreyer bok 2017. For snart 10 år siden fikk Norge en kjønnsnøytral ekteskapslov. Da loven ble vedtatt, sa Høyres Inge Lønning fra Stortingets talerstol: - de som tror at dette er endestasjonen - det tar jeg sjansen på å hevde uten å være verken av de store eller de mindre profeter - kommer til å ta dundrende feil. Mange er imidlertid de, både politikere og teologer, som sier det er på tide å legge loven bak seg, leve som om ingenting har skjedd. Men hva har skjedd de årene loven har vært virksom? I denne boken viser Kjell Skartveit hvordan den kjønnsnøytrale ekteskapsloven daglig påvirker både politikk, etikk og kristen tro, at den ikke er en endestasjon, men tvert imot en lov det er ikke er mulig å forholde seg nøytral til. Boken kan kjøpes i FBBs butikk for kr. 249.

Nyhetsbrev

Abonnér på (eller meld deg av) nyhetsbrevet vårt. Skriv epostadressen i feltet, og trykk på knappen.

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkeen K-stud - deres støttespiller.

For oss er en nettportal som har som sitt formål å gi veiledning i ulike aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som har blitt nedskrevet i Bibelen.

Ekteskapserklæring

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi. Dokumentet kan lastes ned her (bokmål) og her (nynorsk).