Vi har opprettet en egen ressursside for reformasjonsjubileet 1517-2017. Følg med for oppdateringer!

Kommende arrangementer

VID Misjonshøgskolen: 22. februar 2017 kl. 18:00-20:00: Den lutherske kirkens identitet i en økumenisk kontekst. Les mer her.

FBB Bjørgvin: Torsdag 23. februar kl. 19:00. Tema: "Utbrent eller utnyttet i Jesu navn?" Hvorfor sliter mange etter engasjement i menigheter og evangeliseringsbevegelser? Ved Jon Tore Lie, psykiatrisk sykepleier. Sted: Norsk Lærerakademi i Amalie Skramsvei.

FBB Nord-Hålogaland: Bibelhelg i Tromsø 3. - 5. mars 2017 v/Bengt Birgersson. Les mer her.

VID Misjonshøgskolen: 8. mars 2017 kl. 18:00-20:00: Fra dåp til vekst i troens verden. Les mer her.

FBB Østfold: 9. mars kl. 18.30. Gud er én, men tre personer. Hvordan begrunner vi dette, og hva betyr det for oss? Innledning ved professor, dr. Svein Rise. Sted: Missingmyrvn. 6, 1640 Råde (avkjørsel nr. 10 fra E 6 mot Solli og inn Missingmyrvegen ved første rundkjøring).

VID Misjonshøgskolen: 15. mars 2017 kl. 18:00-20:00: Finnes det en luthersk spiritualitet? Les mer her.

VID Misjonshøgskolen: 22. mars 2017 kl. 18:00-20:00: Luthersk samfunns- og kulturkritikk. Les mer her.

FBB Bjørgvin: Torsdag 23. mars kl. 19.00. Utfordringen fra den romersk-katolske kirke. Ved Knut Alfsvåg, prof. ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Sted: Norsk Lærerakademi i Amalie Skramsvei

FBB Nord-Hålogaland: 28. mars - 2. april. Møteuke. Øyvind Samnøy taler. Sted: Fjellheim bibelskole. Kl. 19:30 alle ukedager. To møter på lørdag, kl. 18:00 og 19:30. På søndag kl. 11:00.

VID Misjonshøgskolen: 29. mars 2017 kl. 18:00-20:00: Luthersk preken og aktuell prekenpraksis. Les mer her.

FBB Østfold: 27. april kl. 18.30. Jesus Kristus er både Gud og menneske. Hvordan begrunner vi dette, og hva betyr det for oss? Innledning ved professor, dr. Svein Rise.

FBB Bjørgvin: Torsdag 27. april kl. 19.00. Salmekveld: Om N. F. S. Grundtvig og hans salmediktning. Ved Harald Myklebust, pensjonert høgskolelektor i musikk ved NLA Høgskolen. Sted: DELK-kirken i Rosenbergsgt. 1

FBB Bjørgvin: Torsdag 1. juni kl. 19.00. Årsmøte. Bibeltime v. Sondre Frøyland Svenseid. Sted: Norsk Lærerakademi i Amalie Skramsvei kl. 19.00

Sommerstevne 2017 i FBB blir på Borgund folkehøyskole, Ålesund fredag 7. - mandag 10. juli.

Lutherske fordypningsdager i Bergen 31. august - 3. september 2017.

NELA: Onsdag 8. november - fredag 10. november. Sted: Församlingsfakulteten, Göteborg.

Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

Månedens bok

Liturgien som modernitetskritikk. FBB har utgitt boken: ”Liturgien som modernitetskritikk”, forfattet av FBBs nestformann, prof. dr. Knut Alfsvåg. Boken er en utvidet versjon av foredraget med samme tittel som Alsvåg holdt under Nord-Europeisk Luther-akademis konferanse i Bergen i august 2015. Konferansens tema var "Bekjennelsen som modernitetskritikk". Boken er med på å gi hjelp til en refleksjon over hva en kristen gudstjeneste er og bør være, i vår tid og alltid og over alt. Boken koster kr. 40 og kan bestilles i FBBs butikk

Nyhetsbrev

Abonnér på (eller meld deg av) nyhetsbrevet vårt. Skriv epostadressen i feltet, og trykk på knappen.

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkeen K-stud - deres støttespiller.

For oss er en nettportal som har som sitt formål å gi veiledning i ulike aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som har blitt nedskrevet i Bibelen.

Ekteskapserklæring

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi. Dokumentet kan lastes ned her.