Vi har opprettet en egen ressursside for reformasjonsjubileet 1517-2017. Følg med for oppdateringer!

Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

Kommende arrangementer

FBB Nord-Hålogaland: 9. - 11. oktober. Bibelhelg med Davids salmer som tema. Les mer her.

FBB Bjørgvin: 15. oktober kl. 19:00. "Ungdomskultur, "Generation perfect", identitet ... Hva er en kristen identiet i møte med dette?" Ved Fredrik Sidenvall, rektor ved Engströms gymnasium i Göteborg.

FBB Agder: 17. oktober kl. 11:00-14:00. Forskjellen på luthersk og reformert - utfordringer i møtet med nykalvinismen ved Arne Helge Teigen. Sted: Misjonsjonshuset, Christian IV gt.35, Kristiansand

FBB Østfold: 31. oktober kl. 18:00. Studiegruppe: Den lutherske reformasjonen. Les mer her.

FBB Østfold: 10. november kl. 18:00. Årsmøte. Sted: Missingmyra bedehus.

FBB Østfold: 10. november kl. 18.45. Tema: Hvordan nå ut med evangeliet i vår tid? Innledning ved gymnasrektor i Göteborg og tidligere kyrkoherde Fredrik Sidenvall.

FBB Bjørgvin: 19. november kl. 19:00. "Fordrivelsen av den kristne kirke fra Midtøsten". Ved Kari Fure, journalist i avisen Dagen

FBBs sommerstevne 2016: Audnastrand leirsted, Lista. fredag 8. - mandag 11. juli

Månedens bok

Stein Solberg: Forenet med Kristi viljeStein Solberg har gjennom en årrekke arbeidet med temaet Guds vilje både de gode og kjære sider vi møter i Kristus, og det som oppleves skjult og vanskelig. «Forenet med Kristi vilje» handler om begge deler. Forfatterens uttalte mål er å lede leseren til en hvile i at Guds vilje er til stede i alt - at den alltid er god, midt i alt vondt og vanskelig, at Hans vilje skjer i dette nå. Gjennom Guds Ord, egne og andres erfaringer ønsker Solberg å vise hvor rikt og trygt det er å bli overtatt av Herren og Hans vilje. Boken kan kjøpes i FBBs butikk for kr 329.

Nyhetsbrev

Abonnér på (eller meld deg av) nyhetsbrevet vårt. Skriv epostadressen i feltet, og trykk på knappen.

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkeen K-stud - deres støttespiller.