Kommende arrangementer

FBB Bjørgvin: 1. - 3. februar arrangeres bibelhelg, "Hovedtanker i Hebreerbrevet" i DELK-kirken i Bergen, Rosenberggaten 1. Les mer her.

Lutherske Fordypningsdager i DELK-kirken, Bergen torsdag 29. august - søndag 1. september 2019. Talere: Knut Alfsvåg, Jan Bygstad, Stephen Pietsch; Adelaide, Australia, Adam Francisco; CA, USA, Scott Keith; CA, USA og Rod Rosenbladt; CA, USA. Nærmere program kommer.

FBBs generalforsamling 2019. GF i FBB holdes i DELK-kirken, Bergen lørdag 31. august på ettermiddagen, under Lutherske fordypningsdager. Nærmere info kommer.

NELA-2019. I forkant av FBB's 100-årsjubileum avholder NELA sitt års symposium i dagene onsdag 9. - torsdag 10. oktober 2019 i Oslo. Program kommer. Noter datoen.

FBB 100 år. FBB feirer sitt 100-årsjubileum lørdag 12. oktober 2019 i Oslo. Nærmere program kommer! Noter dagen.

Formannens hjørne

"Kristen teologi settes ofte inn i tjeneste for gode formål, og sammenhengen uttrykkes ofte ved hjelp av en bindestrek eller et adjektiv. På den måten får vi frigjørings-teologi, feminist-teologi, øko-teologi, skeiv teologi og postkolonial teologi." Slik begynner Knut Alfsvåg sin siste kommentar, Bindestreks-teologi eller lov og evangelium?, i Formannens hjørne.

Nytt fra sentralstyret i FBB

Sentralstyret i FBB har mange saker på kartet. Neste år, i 2019, feirer vi vårt 100 årsjubileum, nærmere bestemt lørdag 12. oktober i Oslo, i DELK-kirken på Ryen. Det blir foredrag, gudstjeneste og jubileumsfest.

I forkant, fredag 11. oktober, inviteres det til en nordisk konferanse, som finner sted i Misjonssalen.

Videre jobbes det med utgivelse av tre publikasjoner: et jubileumsskrift, en bok med klassiske tekster i spørsmålet om kvinnelige prester og et hefte om skriftemålet.

Det arbeides også med å videreutvikle FBBs nettsted.

Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

Månedens bok

Bjergprædikenen av Martin Luther, oversatt av Finn B. Andersen. Luther prædikede ofte for menigheden i Wittenberg. Det var når bykirkens sognepræst Johannes Bugenhagen var på rejse for at indrette kirke- og skolevæsenet i andre lande, blandt andet i Danmark. Under Bugenhagens ophold i Lübeck fra november 1530 prædikede Luther fortløbende over Matthæus 5-7. Disse prædikener over Bjergprædikenen udkom første gang i 1532. Gennemgangen af disse centrale kapitler i Matthæusevangeliet er således den modne og afklarede reformators forkyndelse for den almindelige kirkegænger. Og det er en udlægning af Bjergprædikenen, der fokuserer på det almindelige kristne liv i de daglige opgaver. Det er ikke en symbolsk, åndelig bortfortolkning, men en fastholden af de etiske krav i hverdagen. Men det er samtidig på Kristi nådes fundament og med Helligåndens kraft og kærlighed.

Nyhetsbrev

Abonnér på (eller meld deg av) nyhetsbrevet vårt. Skriv epostadressen i feltet, og trykk på knappen.

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkeen K-stud - deres støttespiller.

For oss er en nettportal som har som sitt formål å gi veiledning i ulike aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som har blitt nedskrevet i Bibelen.

Ekteskapserklæring

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi. Dokumentet kan lastes ned her (bokmål) og her (nynorsk).

Nordiska Lutherhjälpen ble grunnlagt i 2011 for å understøtte enkelte og forsamlinger i å være delaktige i bistånd som utgår fra evangeliet og ser til hele mennesket i hverdag og katastrofe.