Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

Kommende arrangementer

FBB Bjørgvin: 23. - 25. januar. Johannes' Åpenbaring på tvers. Sted: DELK-kirken i Rosenberggaten 1. Les mer her.

Forum for tro og samtid: 6. februar 2015.  Kirken og kirkene - enhet og mangfold i Kristus. Seminar på Fjellhaug Utdanningssenter, Oslo. Les mer på nettsiden til Forum for tro og samtid eller les programmet her (PDF).

FBB Østfold: 10. mars kl. 18:30. Kristen lesning av Det gamle testamentet. Innledning ved pastor Torkild Masvie, Oslo. Sted: Missingmyra bedehus, Missingmyrvn. 6, Råde.

FBB Agder: 12. mars kl. 19:00. Forkynnelsen før og nå. Foredrag av forkynner i NLM, Oddvar Høgevold. Sted: Oddernes menighetshus. Bevertning og samtale. Møtet avsluttes med en kveldsmeditasjon.

FBB Østfold: 14. april kl. 18:30. Skriften som lov og evangelium. Innledning ved førsteamanuensis, dr. theol. Arne Helge Teigen, Fjellhaug internasjonale høgskole. Sted: Missingmyra bedehus, Missingmyrvn. 6, Råde.

FBB: 3. - 6. juli. Sommerstevne på Fjellheim bibelskole i Tromsø. Les mer her.

Månedens bok

Martin Luther: Husandaktsboka. Boka følger kirkeåret og er en nyoversettelse fra tysk. Hver andakt er på ca halvannen A5-side og avsluttes med en - tre sakssvarende salmevers. Andaktene er stort sett hentet fra Luthers Kirkepostille og redigert ned til passende andaktslengder. Utgiver: Den luthersk-læstadianske menighet. Kr. 350 i FBBs butikk.

Nyhetsbrev

Abonnér på (eller meld deg av) nyhetsbrevet vårt. Skriv epostadressen i feltet, og trykk på knappen.

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkeen K-stud - deres støttespiller.