Vi har opprettet en egen ressursside for reformasjonsjubileet 1517-2017. Følg med for oppdateringer!

Kommende arrangementer

FBB Agder: 16. oktober kl. 19:00. Studiegruppe. Luthersk tro – Hovedpunkter i den augsburgske bekjennelse. Les mer her.

FBB Østfold: Tirsdag 24. oktober kl. 18:00. Årsmøte i FBB-Østfold. Møte samme dag kl. 18:45. Tema: Luthersk bekjennelse i dag. Innledning ved pastor, dr. Ragnar Andersen. Sted: Missingmyra bedehus, Missingmyrveien 6, Råde.

FBB Bjørgvin: 26. oktober kl. 19:00 på NLA Sandviken, Amalie Skrams vei. Egil Sjaastad, dosent ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole vil foredra om "Luther som sjelesørger".

FBB Agder: 31. oktober. Festgudstjeneste. Les mer her.

NELA: Onsdag 8. november - fredag 10. november. Sted: Församlingsfakulteten, Göteborg. Les mer her.

Førsamlingsfakulteten: 10. - 11. november. International bibelkonferens: Simul iustus et peccator. Les mer her.

FBB Agder: 11. desember kl. 19:00. Studiegruppe. Luthersk tro – Hovedpunkter i den augsburgske bekjennelse. Les mer her.

Lutherske fordypningsdager: 23. - 26. august 2018. Tema: "En Gud som gir seg selv". Les mer her.

Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

Månedens bok

Om den trellbundne viljen. Boka er Luthers svar på det Erasmus av Rotterdam skrev i 1524 mot Luther i skriftet «Essay eller overveielser om den frie vilje..» Luthers svar «Om den trellbunden viljen» kom i 1525. Skriftet er preget av datidens polemiske stil, og Luther følger nøye de regler man brukte for en akademisk debatt.. Lønning har lagt til grunn Weimarutgaven av boken og han har lagt inn sidereferanser til den utganen . Lønning laget også et stort anmerkningsregister . Nytt i denne utgivelsen er en stor litteraturliste for den som ønsker et videre studium av temaet. Boken kan kjøpes på nettsiden til DELK-forlaget.

Nyhetsbrev

Abonnér på (eller meld deg av) nyhetsbrevet vårt. Skriv epostadressen i feltet, og trykk på knappen.

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkeen K-stud - deres støttespiller.

For oss er en nettportal som har som sitt formål å gi veiledning i ulike aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som har blitt nedskrevet i Bibelen.

Ekteskapserklæring

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi. Dokumentet kan lastes ned her (bokmål) og her (nynorsk).