Kommende arrangementer

FBB Østfold: Tirsdag 16. oktober kl. 18.00. Årsmøte. Møte samme dag kl. 18.45. Tema: Bibelen i ei postmoderne tid. Innledning ved tidligere Dagen-redaktør Johannes Kleppa. Sted: Missingmyra bedehus, Missingmyrvn. 6, 1640 Råde.

NELA symposium 25. - 27. oktober 2018 i den finske Lutherstiftelsens lokaler i Helsingfors. Tema: Bruk og misbruk av Luther. Se program her.

FBB Nord-Hålogaland: 8. - 10. desember 2018: Bibelhelg

Lutherske Fordypningsdager i DELK-kirken, Bergen torsdag 29. august - søndag 1. september 2019. Talere: Knut Alfsvåg, Jan Bygstad, Stephen Pietsch; Adelaide, Australia, Adam Francisco; CA, USA, Scott Keith; CA, USA og Rod Rosenbladt; CA, USA. Nærmere program kommer.

NELA-2019. I forkant av FBB's 100-årsjubileum avholder NELA sitt års symposium i dagene onsdag 9. - torsdag 10. oktober 2019 i Oslo. Program kommer. Noter datoen.

FBB 100 år. FBB feirer sitt 100-årsjubileum lørdag 12. oktober 2019 i Oslo. Nærmere program kommer! Noter dagen.

Formannens hjørne

"I kirken og i teologiske debatter refereres det ofte til Bibelen og bekjennelsen. Noen synes det er unødvendig. Bibelen og trosbekjennelsen er et felles fundament for alle kristne. Viser man til disse, viser man ikke da bare til det selvfølgelige? Dessuten er både Bibelen og trosbekjennelsen gamle dokumenter. Hvis en er spesielt opptatt av disse, blir en ikke da svært tilbakeskuende og lite opptatt av dagens utfordringer?" skriver Knut Alfsvåg i artikkelen Bibel og bekjennelse.

Nytt fra sentralstyret i FBB

I sentralstyrets møte 12.02 var det en spennende samtale om katekismekunnskap i hjemmene. Hva og hvordan er det å skrifte? Hva gir Gud deg gjennom skriftemålet? Hjelp til slike spørsmål vil komme i et "Skriftespeil" som det nå jobbes med. Følg med! Mer informasjon kommer!

Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

Månedens bok

Den offisielle beskrivelsen av boken: "The Holy Trinity, volume 3 of the Confessional Lutheran Dogmatics series, explains the difficulties we face in confessing the Trinity in our world today and how we overcome these challenges by placing Christ and the Gospel at the center of our preaching and teaching. The Holy Trinity returns us to Scripture and shows how the Old and New Testaments carefully and decisively present the indivisible oneness and irreducible threeness of Father, Son, and Holy Spirit. Finally, The Holy Trinity introduces readers to the sound pattern of words used by the Fathers and Lutheran reformers to clarify and defend the trinitarian witness of Scripture. We confess, worship, and glorify the Holy Trinity rightly when we boldly proclaim the pure Gospel of Jesus Christ. Carl Beckwith is professor of church history and doctrine at Beeson Divinity School in Birmingham, Alabama." Se for øvrig Knut Alfvågs anmeldelse her.

Nyhetsbrev

Abonnér på (eller meld deg av) nyhetsbrevet vårt. Skriv epostadressen i feltet, og trykk på knappen.

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkeen K-stud - deres støttespiller.

For oss er en nettportal som har som sitt formål å gi veiledning i ulike aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som har blitt nedskrevet i Bibelen.

Ekteskapserklæring

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi. Dokumentet kan lastes ned her (bokmål) og her (nynorsk).

Nordiska Lutherhjälpen ble grunnlagt i 2011 for å understøtte enkelte og forsamlinger i å være delaktige i bistånd som utgår fra evangeliet og ser til hele mennesket i hverdag og katastrofe.