Kommende arrangementer

FBBs generalforsamling. Lørdag 25. august kl. 13.00. Sted: Delk-kirken, Bergen, Rosenberggaten 1. Se sakspapirer her.

Lutherske fordypningsdager: 23. - 26. august 2018. Tema: "En Gud som gir seg selv". Les mer her.

FBB Østfold: Tirsdag 11. september kl. 18.30. Tema: Fra arven etter Børre Knudsen. Hvordan tenke om staten og om kirken? Innledning ved pastor, dr. Ragnar Andersen. Sted: Missingmyra bedehus, Missingmyrvn. 6, 1640 Råde.

FBB Østfold: Tirsdag 16. oktober kl. 18.00. Årsmøte. Møte samme dag kl. 18.45. Tema: Bibelen i ei postmoderne tid. Innledning ved tidligere Dagen-redaktør Johannes Kleppa. Sted: Missingmyra bedehus, Missingmyrvn. 6, 1640 Råde.

NELA symposium 25. - 27. oktober 2018 i den finske Lutherstiftelsens lokaler i Helsingfors. Tema: Bruk og misbruk av Luther. Se program her.

FBB Nord-Hålogaland: 8. - 10. desember 2018: Bibelhelg

NELA-2019. I forkant av FBB's 100-årsjubileum avholder NELA sitt års symposium i dagene onsdag 9. - torsdag 10. oktober 2019 i Oslo. Program kommer. Noter datoen.

FBB 100 år. FBB feirer sitt 100-årsjubileum lørdag 12. oktober 2019 i Oslo. Nærmere program kommer! Noter dagen.

Nytt fra sentralstyret i FBB

I sentralstyrets møte 12.02 var det en spennende samtale om katekismekunnskap i hjemmene. Hva og hvordan er det å skrifte? Hva gir Gud deg gjennom skriftemålet? Hjelp til slike spørsmål vil komme i et "Skriftespeil" som det nå jobbes med. Følg med! Mer informasjon kommer!

Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

Månedens bok

<product-promotion-element id="product-promotion-elementP2_15875991"></product-promotion-element>

Kirkeordinansen, eller kirkeloven, av 1537 markerer bruddet med Den katolske kirke og innføringen av reformasjonen i Norge. Den står i en særstilling blant kildeskriftene fra reformasjonstiden. Loven ble utstedt av den dansk-norske kongen Christian III og fungerte som en «håndbok» for den nye, evangelisk-lutherske geistligheten. Her finner vi hele programmet for nyordningen av kirken, med detaljerte forordninger om gjennomføringen av gudstjenester, kirkelige handlinger, prestenes øvrige oppgaver, undervisning m.m. I tillegg inneholder den kongens «fortale», hvor Christian III greier ut om forholdet mellom stat og kirke i den lutherske folkekirke.

Denne nye og bearbeidede utgaven av Kirkeordinansen er oversatt og modernisert av kirkehistoriker Terje Ellingsen. Han har også skrevet en fyldig innledning som setter ordinansen inn i sin historiske sammenheng.

Nyhetsbrev

Abonnér på (eller meld deg av) nyhetsbrevet vårt. Skriv epostadressen i feltet, og trykk på knappen.

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkeen K-stud - deres støttespiller.

For oss er en nettportal som har som sitt formål å gi veiledning i ulike aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som har blitt nedskrevet i Bibelen.

Ekteskapserklæring

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi. Dokumentet kan lastes ned her (bokmål) og her (nynorsk).