Agder

"Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!"

Kjære FBB-venner!

Vi minner om at vårt neste samvær i studiegruppen om boka Martin Luthers teologi (av C.F.Wisløff) blir torsdag, 04.mai kl.19.00.

OBS! Vi skal være hjemme hos Ruth og Svein Grøndahl. Adr.: Lerkevegen 11, 4700 Vennesla. Mob.: 902 53 898

Tema for kvelden er kap.12 "Kirkens tjener-messeprest eller Ordets forkynner?"

Vår formann Terje Bestul har laget et sammendrag av kapittelet for oss som dere finner vedlagt denne mailen. Ellers så skal det minnes om at boka er gratis tilgjengelig på nasjonalbiblioteket sin nettside: www.nb.no/nbsok/nb/<wbr />6feb42af5a0c41570654370491828a<wbr />c8#5


ALLE er velkommen - uansett om du har vært med før eller ikke. Vi håper at dere har anledning til å komme.

For styret!

Mvh.Arne Fedeler
Mob.: 404 83 355