Agder

Kjære FBB-Agder venn!

Vi minner om vårt neste studiegruppe-samvær rundt den lille boka "Luthersk tro – Hovedpunkter i den augsburgske bekjennelse", av Kjell Olav Sannes.

Mandag 16.04. kl.19.00 hos Terje Bestul, Hallandsåsen 8, 4700 Vennesla. Mob.: 915 45 808

Tema er kap. 7 Dåpen og de andre sakramentene

CA 13 – Om bruken av sakramentene

CA 9 – Om dåpen

Boka ligger tilgjengelig på nettet på nasjonalbibliotekets sider.


For styret,

Mvh. Arne Fedeler
Mob: 404 83 355