Agder

 “Mens han ennå talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!”

Matt 17,5

09.09.2018

Kjære FBB-Agder venn!

Her finner du høstprogrammet for lokallaget vårt.

  1. Vi fortsetter med våre studiegruppesamvær rundt boka Luthersk tro – Hovedpunkter i den augsburgske bekjennelse", av Kjell Olav Sannes.

Boka er gratis tilgjengelig på nettet.

  1. Vi vil også minne om Reformasjonsgudstjenesten den 31.10., kl.19 i Oddernes kirke.

  1. Årsmøtet vårt vil bli avholdt etter studiegruppesamværet den 22.11., kl.19 hjemme hos Terje Bestul.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

HERREN velsigne deg og bevare deg!

For styret,

Terje Bestul, mob.: 915 45 808

Arne Fedeler, mob: 404 83 355

 

Program

Torsdag 27. september kl 19-21: 8. Nattverden. Leif og Irene Skåra Kystveien 121 4639 Kristiansand Mob.: 957 87 680.

Torsdag 18. oktober kl 19-21: 9. Det daglige livet med Gud. + 10. Det daglige livet i den verden Gud har skapt. Ruth og Svein Grøndahl Lerkeveien 11 4700 Vennesla Mob.: 902 53 898

Onsdag 31. oktober kl. 19:00-21.30: REFORMASJONSGUDSTJENESTE i Oddernes kirke med påfølgende foredrag og bevertning i Oddernes menighetshus.

Torsdag 22. november kl. 19:00-21:30. 11. Dommen og nyskapelsen NB! Årsmøte etter studiegruppen. Terje Bestul Hallandsåsen 8 4700 Vennesla Mob.: 915 45 808