Agder

"Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere." Luk 22, 19-20

Kjære FBB-venner!

Vi minner om studiegruppe-møte, torsdag, 02.03. kl.19.00 hjemme hos Terje Bestul: Hallandsåsen 8, 4700 Vennesla Mob.: 915 45 808.

Tema er kap.10 i C.F. Wisløff sin bok om Martin Luthers teologi: NATTVERDEN.

Boka ligger gratis tilgjengelig på nasjonalbiblioteket sine sider: www.nb.no/nbsok/nb/6feb42af5a0c41570654370491828ac8

ALLE er hjertelig velkommen – uansett om du ikke har vært med før. Ta gjerne med deg noen.

For styret i FBB-Agder Mvh.Arne Fedeler

**************

Kjære FBB-venner!

Takk for gode samvær rundt Bibel og bekjennelse i 2016. Vi ønsker dere alle en velsignet advents- og julehøytid og et godt og velsignet 2017.

Vi hilser dere med Grundtvig sine ord: 

Kom Jesus! Vær vår hyttes gjest!Hold selv i oss din julesfest! Da skal med Davidsharpens klangdeg takke høyt vår nyårs-sang.

Vi ønsker også allerede nå å informere om at vi fortsetter med våre studiegruppesamlinger til våren. Til dette er alle interesserte hjertelig velkommen! Vi fortsetter med C.F.Wisløff sin bok "Martin Luthers teologi". Dersom du ikke har boka tilgjengelig, finnes den gratis tilgjengelig på nettsiden til Nasjonalbiblioteket.

02.02.2017, kl.19.00, hjemme hos Olaf Sigmund Stokkeland, Gjelsmoveien 33, 4619 Mosby; Tema er kap. 9: Dåpen 

02.03.2017, kl.19.00 det vil bli opplyst om sted etter hvert; Tema er kap.10: Nattverden

06.04.2017, kl.19.00, det vil bli opplyst om sted etter hvert, Tema er kap.11+12: Kirken, Kirkens tjener - messeprest eller Ordets forkynner?

01.06.2017, kl.19.00, det vil bli opplyst om sted etter hvert, Tema er kap.13+14+15: Åndelig og verdslig regimentet, Mot misbruk, Ettermæle

Vi ser frem til samværene og ønsker dere hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen, styret i FBB-Agder

Terje Bestul

Leif Jensen

Irene Skåra

Arne Fedeler