Agder

Kjære FBB-venner!

Takk for gode samvær rundt Bibel og bekjennelse i 2016. Vi ønsker dere alle en velsignet advents- og julehøytid og et godt og velsignet 2017.

Vi hilser dere med Grundtvig sine ord: 

Kom Jesus! Vær vår hyttes gjest!Hold selv i oss din julesfest! Da skal med Davidsharpens klangdeg takke høyt vår nyårs-sang.

Vi ønsker også allerede nå å informere om at vi fortsetter med våre studiegruppesamlinger til våren. Til dette er alle interesserte hjertelig velkommen! Vi fortsetter med C.F.Wisløff sin bok "Martin Luthers teologi". Dersom du ikke har boka tilgjengelig, finnes den gratis tilgjengelig på nettsiden til Nasjonalbiblioteket.

02.02.2017, kl.19.00, hjemme hos Olaf Sigmund Stokkeland, Gjelsmoveien 33, 4619 Mosby; Tema er kap. 9: Dåpen 

02.03.2017, kl.19.00 det vil bli opplyst om sted etter hvert; Tema er kap.10: Nattverden

06.04.2017, kl.19.00, det vil bli opplyst om sted etter hvert, Tema er kap.11+12: Kirken, Kirkens tjener - messeprest eller Ordets forkynner?

01.06.2017, kl.19.00, det vil bli opplyst om sted etter hvert, Tema er kap.13+14+15: Åndelig og verdslig regimentet, Mot misbruk, Ettermæle

Vi ser frem til samværene og ønsker dere hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen, styret i FBB-Agder

Terje Bestul

Leif Jensen

Irene Skåra

Arne Fedeler