Nord-Hålogaland

Nytt fra FBB i nord

FBBs lokallag i Nord-Hålogaland har i vårhalvåret hatt bibelhelg på Fjellheim Bibelskole. Her var satt opp tre tema, med talerkrefter fra landsdelen. «Mitt rike er ikke av denne verden» v/ Jon Syver Norbye, «Hva forkynner Jesu kors?» v/ Thor Fremmegård og «Ditt ord er sannhet» v/ John-Terje Sørensen. Vi var ikke den store forsamlingen, men flere uttrykte takknemlighet for at viktige og aktuelle tema fra Bibelen ble tatt fram. FBB synes å fylle et behov for å samles fra ulike sammenhenger, for å bevisstgjøre og dele hva vi eier i vår evangelisk lutherske tro og lære.

I tilknytning til bibelhelga var det også årsmøte, med valg av styre. Styret består av Thor Fremmegård, Pål Are Andersen, Vidar Mygland, Jarl Roar Simonsen og Jon Syver Norbye (formann).  Varamedlemmer er Tor Ivar Larsen, Richard Skollevoll og John-Terje Sørensen.

Til høsten planlegger vi bibelhelg 8.-10. desember, med talerbesøk av Øyvind Samnøy, forkynner i NLM. Vi kommer tilbake til tema her.  

Jon Syver Norbye