Nord-Hålogaland

Bibeluke

Nord-Hålogaland lokallag FBB (For Bibel og Bekjennelse) arrangerer bibeluke på Fjellheim bibelskole 28. mars – 2. april 2017.

Forkynner Øyvind Samnøy fra Norsk Luthersk Misjonssamband er invitert som taler for bibeluka på Fjellheim bibelskole.

Møteplan

Tirsdag 28. mars kl. 19.30

Onsdag 29. mars kl. 19.30

Torsdag 30. mars kl. 19.30

Fredag 31. mars kl. 19.30

Lørdag 1. april kl. 18.00 og kl. 19.30

Søndag 2. april kl. 11.00: Samnøy taler i Fjellheim misjonsforsamling

 

Det blir kaffe etter møtene (enkel bevertning).

Alle er hjertelig velkommen!

 

Ved spørsmål: Kontakt Pål Are Andersen (mobil: 997 94 031)

OBS: Minner også om at Samnøy er på Skjervøy denne uka (21. mars – 25. mars) og taler der hver dag til og med lørdag. Søndag 26. mars taler han i Trollvik i Kåfjord før han reiser videre til Tromsø.