FBB og situasjonen i Den norske kirke

04.01.2020
Knut Alfsvåg
Aktuelt Den norske kirke Kirkemøte Samlivsetikk Kirkesplittelse Frimodig kirke Tjenestefellesskap Kirkelig situasjon

På Generalforsamlingen i Bergen i august ble FBB utfordret til refleksjon om situasjonen i Den norske kirke etter splittelsen i samlivsetikken, og til å gi veiledning om hvordan en kan forholde seg til biskoper og andre som har brutt med Skriften og tradisjonen i denne sak.

Knut Alfsvåg

Vi har drøftet dette i styret og ønsker i første omgang å løfte fram veiledningen i gode dokumenter som allerede er utarbeidet. I 1995 laget Sentralstyret i FBB en uttalelse om denne situasjonen som ble kalt «Et ord i den kirkelige situasjon». Den ligger på FBBs webside, og er vel verd å ta fram igjen.

For en mer oppdatert uttalelse, som også i noen grad går inn på de praktiske utfordringene etter Kirkemøte-vedtaket om likekjønnet vigsel i 2017, viser vi til en uttalelse fra Teologisk ressursgruppe i Frimodig kirke om Kirkesplittelse og tjenestefellesskap. Det er en uttalelse som selv om den ikke har blitt drøftet i sentralstyret, ivaretar viktige aspekter ved FBBs tilnærming.