Nåde og sannhet

26.08.2022
Boe Johannes Hermansen
Boksalg Nåde Sannhet For Bibel og Bekjennelse FBB formann FBB Teologi Etikk Samfunn Prest DELK

Kunngjøring

NÅDE OG SANNHET | Festskrift til Jan Bygstad

Nåde og Sannhet · Festskrift til Jan Bygstad - Efrem forlag

Flere forfattere

NÅDE OG SANNHET | Festskrift til Jan Bygstad 

Med hilsen Jon Tore Lie og Boe Johannes Hermansen, initiativtakere for DELK / FBB og redaktører for festskriftet. 

I Festskriftet møter vi et knippe dedikerte forfattere fra inn- og utland: Knut Alfsvåg, Bertil Andersson, Bengt Birgersson, Tomas Bokedal, Sofie Braut, Ida Marie Bruun, Sverre Bøe, Alf Danbolt, Asle Dingstad, Roald Flemestad, Odd Sverre Hove, Karl Egil Johansen, Gunnar Johnstad, Johannes Kleppa, Sverre Langeland, Egil Morland, Olav Myklebust, John Pless, Daniel Preus, Øystein Rønhovde, Olav Rørtveit, Halvar Sandell. Fredrik Sidenvall, Arne Helge Teigen, Mikkel Vigilius og Thor Henrik With.

Jan Bygstad spenner som festskriftet, selv vidt: Han har vært prest i DELK, Bergen siden oppstarten av menigheten der. Var tidligere bibelskolelærer i IMF og prosjektleder i Den indre Sjømannsmisjon. Han er formann i FBB og også æresdoktor ved Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne Indiana (USA). Jan står dessuten bak flere bokutgivelser.  

Se bokens omslag og oversikt over innholdet i boken i pdf-filene til venstre.

Festskriftet kan kjøpes hos FBB til spesialpris kr. 288, alternativt i bokhandelen eller direkte til Efrem forlag.

Overrekkelse av festskrift til Bygstad (fbb.nu)