Overrekkelse av festskrift til Bygstad

26.08.2022
Boe Johannes Hermansen
Jubilant For Bibel og Bekjennelse FBB formann FBBs arrangementer FBB Prest Bok Forfatter

Jubileum

DELK prest og daglig leder i FBB, Boe Johannes Hermansen (til venstre) overrekker festskriftet til jubilanten Jan Bygstad.

Jan Bygstad ble forleden overrakt et festskrift med tittelen "Nåde og Sannhet", i anledning feiring av hans 70 årsdag. Overrekkelsen skjedde i kirken til Bergen menighet av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), hvor Bygstad har vært prest siden oppstarten av menigheten, i 2002. 

Bygstad, som både er kunnskapsrik og profilert, er også formann i FBB (For Bibel og Bekjennelse). Han er en skattet forkynner i inn- og utland, æresdoktor fra Concordia Theological Seminary, Fr. Wayne, USA og har selv gitt ut flere bøker.

Festskriftet, som er utkommet på Efrem forlag, inneholder 28 artikler med forfattere fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og USA. Temaene spenner vidt, men har alle tilknytning til bokens tittel. Redaktører for det vel 300 siders festskriftet har vært Boe Johannes Hermansen og Jon Tore Lie.

Festskriftet kan kjøpes hos FBB til spesialpris kr. 288, alternativt i bokhandelen eller direkte til Efrem forlag.

https://www.fbb.nu/artikkel/naade-og-sannhet-1/