Kriser og katastrofer

Her bygger vi opp en ressursbank for kriser og katastrofer. Vårt ståsted er det som FBB står for, der vi ønsker å formidle kompetanse i en kristen kontekst. Det betyr ikke at ikke andre kan ha mye å bidra med for vår tanke omkring disse tingene. Vi har derfor tatt med generelle og viktige veiledere, f.eks Helsedirektoratets veileder for psykososiale tiltak ved kriser og katastrofer. En krise eller en katastrofe er der – plutselig. Det er ikke noe du «forbereder» deg på kvelden før. Men det går an å gå inn i stoffet med medlevelse, som kan gjøre deg bedre rustet om du plutselig skulle stå overfor noe slikt.

Vi vil gjerne bidra til at du som bruker av FBBs nettside, kan finne nyttig stoff for å møte mennesker i svært vanskelige livssituasjoner. Hendelser som plutselig kommer og snur opp-ned på livet. Du blir oppmuntret til å lytte og bruke all din medmenneskelige kompetanse i møte med dem som rammes. I en ulykke er det mange berørte. Det er de overlevende , de fysisk skadde og uskadde, de som har mistet en av sine kjære, de som er hjelpemannskaper, helsevesen, politi, frivillige, mediefolk, naboer. Alle har sitt individuelle sjokk og sin sorg som i en kritisk fase fyller hele «universet». Her dreier det seg om ett og ett menneske i sin egen ensomhet og angst, samtidig som hendelsen har samfunnsmessig karakter. Her kan trygghet, relasjoner, holdninger og tro settes på prøve. Som f.eks:                                                                

Lille julaften 1972 styrtet Braathens' julefly fra Ålesund i Asker. 40 av de 45 om bord døde. Klokken 22.30 ble flyet funnet av privatflyger Per Storjordet og et team fra NRK. Dagsrevyens yngstemann, 26 år gamle Lars Sigurd Sunnanå var en av de første på stedet.

– En slik ulykke er noe av det sterkeste en ung journalist kan komme ut for. Det var helt absurd å være midt i en katastrofe som rammet så mange, prøve å hjelpe og samtidig gjøre jobben min, forteller Sunnanå.

Fotograf Knut Helbak i Budstikka var også blant de første som kom frem til ulykkesstedet, til scener han ikke i sine villeste fantasier hadde drømt om å oppleve. Små branner i og omkring vraket lyste opp motiver han ikke orker å beskrive.

– Det aller verste var barna. Jeg trodde først de var dukker, men de var ikke det.

Fra Budstikka

Dikteren fra Sunnmøre skrev da i Sunnmørsposten:

Salme

Trøst oss her og nå

Når våre tårer brenner

Og gi oss å forstå

De prøvelser du sender

Gi oss livets brød

For rådløshetens stener

Du venn i liv og død

Som skiller og forener.

- Arnold Eidslott

 

Vi har så langt bygget opp ressursbanken slik:

1. Sterke følelser

- Om følelser som kan overstyre oss når vi blir stilt overfor sterke hendelser. Lenker til Det livssynsåpne samfunn og Etter Utøya.  Ved Marianne Leine With

2. Smerte

 - Lytt til smerten. «Billig trøst» er ikke salgbar når fortvilelsen fyller alle rom. Ved Marianne Leine With

3. Sørgesamtaler

 - Fremgangsmåte ved sørgesamtaler og begravelser ved Harald Kaasa Hammer. Praktisk veiledning.

4. Tekster og salmer i nød

- Ved Harald Kaasa Hammer

5. Ordning for sørgegudstjenester

 - Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II.

6. Kirkeårets farger

- Her kan du laste ned pdf-utgaver av Retningslinjer for bruk av liturgiske farger fastsatt av Kirkemøtet 2010.

7. Tunsberg bispedømmes plan ved ulykker og katastrofer

- Omfattende og praktisk plan på 31 sider.

8. Nye råd for hjelp til mulig traumatiserte

Tidligere råd til psykososial oppfølging etter traumatiske hendelser foreskrev tidlig bearbeiding og obligatorisk debrifing eller annen form for emosjonell bearbeiding til alle involverte direkte etter hendelsen.

– Nå vet vi fra forskning at dette kan vare belastende for enkelte. Støttepersonell må derfor være forsiktige med å være for påtrengende.

9. Reaksjoner på traumatiske hendelser

Reaksjoner på traumatiske hendelser kan variere. Her gjelder det å ha flere tanker i hodet samtidig, og møte det enkelte menneske som ut fra ulike faktorer reagerer ulikt, og kan få ulike byrder å bære. Innsikt i dette stoffet kan gi deg kunnskap til å forstå dem du møter på en god måte. Her får du en artikkel som spenner fra de akutte reaksjonene til langvarige symptomer og komplisert sorg.

10. Rapport fra barneombudet etter 22. juli

- Ni av de overlevende fra Utøya har deltatt i Barneombudets ekspertgruppe. Ekspertgruppens oppgave er først og fremst å gi råd om hva som skal til for at samfunnet kan hjelpe barn og unge som har opplevd en katastrofe eller krise.

11. Barnebok om 22. juli: Det var en gang en sommer

- De fleste barn i Norge kjente ikke noen som var på Utøya, mistet ikke en bror, søster eller slektning der. Likevel var vi alle så lei oss. Dette er våre barns 2. verdenskrig. Vi skal snakke om dette så lenge vi lever, men hvor mye skal vi si og hvordan skal vi si det? Les bokanmeldelsen.

12. Bokhylla.no

- Dette er Nasjonalbibliotekets nettside. Nasjonalbibliotekets samling inneholder bøker, tidsskrifter, og andre publikasjoner. Mye aktuell litteratur, gratis, for lesing. Religion har over 6000 titler, diakoni har over 600 titler, sorg har over 4500 titler. Her kan du klikke deg fram til mye nyttig og interessant litteratur helt gratis!

13. Mediene og kirkens offentlige rolle ved ulykker og katastrofer

Mediene har en viktig oppgave i krisepregede situasjoner, men her er det samtidig lett å trå feil. I en uoversiktlig, opphetet situasjon kan følelsene lett prege både journalist og potensielle intervjuobjekter. Derfor bør kirkens talskvinner og -menn på forhånd ha gjennomtenkt sin offentlige rolle ved ulykker og katastrofer og ha avklart visse prosedyrer for kontakt med mediene.

Kirkerådets ressursgruppe for kirkens katastrofeberedskap i samarbeid med Kirkerådets kommunikasjonsavdeling har utarbeidet en veiledning til ansatte i Den norske kirke i katastrofesituasjoner.

14. Knut Alfsvåg: Etter 22. juli - nytt fokus på verdier, men hvilke? 

Etter 22.juli 2011 ble Norge på mange måter et forandret Norge. Vi søkte sammen i kirkene for trøst i den vanskelige tiden, og vi fikk møte «den terapeutiske kirken». Var det Bibelens Gud vi møtte? Spørsmålene om gudstro og gudsbilde kom i fokus.  Hvordan skal vi som lutherske kristne møte utfordringene ut fra rett bibelsk forståelse?

15 Helsedirektoratet har skrevet en generell veileder for psykososiale tiltak ved kriser. Heftet er på 95 sider og kan leses her (PDF).

16. Video fra USA om hvordan en menighet møter kriserammede etter tornado.

Lær av andres erfaringer. Se video fra USA om hvordan en menighet møter kriserammede etter tornado.

Prosjektleder: Marianne Leine With