FBBs lærefond

FBB har et lærefond som er opprettet med det formål å gi støtte til teologiske studier og arbeid i tråd med FBBs formål.

Her finner du lærefondets statutter.

Retningslinjer for FBBs lærefond