FBBs lærefond

FBB har et lærefond som er opprettet med det formål å gi støtte til teologiske studier og arbeid i tråd med FBBs formål.

Det er to frister i året for søknader til Lærefondet: 1. februar og 1. september.

Her finner du lærefondets statutter.

Retningslinjer for FBBs lærefond