Reformasjonsjubileet 1517-2017

Her kommer stoff relatert til reformasjonsjubileet 1517-2017.

Artikler

Knut Alfsvåg: Dåp og tro ifølge Luther

Knut Alfsvåg: Lov og evangelium ifølge Luther

Knut Alfsvåg: Luther og jødene

Kirkekritikk bidro til politisk og nasjonal bevissthet

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del I

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del II

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del III

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del IV

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del V

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del VI

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del VII

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del VIII

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del IX

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del X

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del XI

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del XII

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del XIII

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del XIV

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del XV

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del XVI

Maktmennesket Luther

Meisterleg om Luther: Anmeldelse av boken "Munken som endret Europa"

En filmanmeldelse av filmen Katharina Luther

Reportasje fra Lutherske fordypningsdager 2017: Fordypning i luthersk tro

Arrangementer

Lørdagsundervisning på FFG: 12. mars, 23. april og 14. mai blir det undervisning i nattverden.

Konferanse om kirke, øvrighet om samfunn på danske Menighedsfakultet 18. mai 09:45-16:00.

Simul, seminarer i regi av Församlingsfakulteten

Studiegruppe med reformasjonen som tema i regi av FBB Østfold.

Diplomkursus i regi av Dansk Bibelinstitutt