Bjørgvin

Våren 2018

Bibelhelg 2. til 4. februar

Velkommen til FBB Bjørgvins årlige bibelhelg i samarbeid med DELK Bergen.

Tema i år: "Be, så skal dere få!" (Matt. 7,7)

PROGRAM

Fredag
18:30 «Bønn i Jesu navn», v. Jan Bygstad
19:30: Matpause
20:15: «Fader vår», v. Bengt Birgersson

Lørdag
10.45: Morgenbønn
11:00: «Å be med Jesus og apostlene», v. Sverre Langeland
12.15: «Hvorfor hører ikke Gud -- ?», v. Bengt Birgersson
13:15: Matpause
14:00: «Av det dype -- », v. Jan Bygstad

Søndag
11:00: Gudstjeneste i DELK-kirken. Preken v. Bengt Birgersson. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

Alle møter holdes i DELK-kirkens lokaler i Rosenberggaten 1.

DELTAKERAVGIFT (ta gjerne med kontanter):
- kr 250,- for hele helgen
- kr. 150,- for én av dagene.
- kr. 150,- for studenter hele helgen

TALERNE:
- Bengt Birgerson er tidligere hovedprest i Immanuelskyrkan (tidligere Kvillebäckens Församling) i Göteborg og sekretær i Missionsprovinsen.
- Sverre Langeland er sokneprest i Sandvikskirken i Bergen.
- Jan Bygstad er prest i DELK - Bergen menighet og formann i FBB Bjørgvin.

Ellers blir det møte med tema: "Forsoningen" ved Gunnar Johnstad. Torsdag 15. februar kl. 19.00, NLA Sandviken.

Med beste helsing,

Benjamin Bj. Anda
prestevikar i Sandviken og stud. theol.
t. 93 22 72 20
e. benjamin.bj.anda@gmail.com

"Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder."- 1. Joh. 4, 10