Reformasjonsjubileet 1517-2017

Her kommer stoff relatert til reformasjonsjubileet 1517-2017.

Artikler

Kirkekritikk bidro til politisk og nasjonal bevissthet

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del I

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del II

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del III

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del IV

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del V

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del VI

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del VII

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del VIII

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del IX

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del X

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del XI

Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Del XII

Maktmennesket Luther

Meisterleg om Luther: Anmeldelse av boken "Munken som endret Europa"

Arrangementer

DELK: Fredag 27. og lørdag 28. januar. Reformasjonsseminar. Sted: Bjerkely menighetssenter, Døvikveien 2, Re i Vestfold. Les mer her.

Fakultetets dag på Församlingsfakulteten: 27. februar 13:30-17:30.

VID Misjonshøgskolen: 15. februar 2017 kl. 18:00-20:00: Luther og reformasjonen i Tyskland. Les mer her.

VID Misjonshøgskolen: 22. februar 2017 kl. 18:00-20:00: Den lutherske kirkens identitet i en økumenisk kontekst. Les mer her.

VID Misjonshøgskolen: 8. mars 2017 kl. 18:00-20:00: Fra dåp til vekst i troens verden. Les mer her.

VID Misjonshøgskolen: 15. mars 2017 kl. 18:00-20:00: Finnes det en luthersk spiritualitet? Les mer her.

VID Misjonshøgskolen: 22. mars 2017 kl. 18:00-20:00: Luthersk samfunns- og kulturkritikk. Les mer her.

VID Misjonshøgskolen: 29. mars 2017 kl. 18:00-20:00: Luthersk preken og aktuell prekenpraksis. Les mer her.

Lørdagsundervisning på FFG: 12. mars, 23. april og 14. mai blir det undervisning i nattverden.

Konferanse om kirke, øvrighet om samfunn på danske Menighedsfakultet 18. mai 09:45-16:00.

Simul, seminarer i regi av Församlingsfakulteten

Studiegruppe med reformasjonen som tema i regi av FBB Østfold.