Sofie Braut tildelt bekjennelsespris

21.09.2023
Stein Gudvangen
Bekjennelsespris Bibeltroskap Bibeltillit Politikk Samfunnsansvar Samfunnsutvikling Samfunnsliv Gudstro Guds Ord FBB formann FBBs arrangementer For Bibel og Bekjennelse

Aktuelt

PRIS: Jan Bygstad sto for overrekkelsen av Bibelprisen til Sofie Braut. Foto: Boe Johannes Hermansen.

– Den lange linjen i historien om mennesket er at vi avviser og glemmer den Gud som etterjager oss med sin godhet, sier Sofie Braut. Lørdag 26. august ble hun tildelt FBBs bibel- og bekjennelsespris.

Av Stein Gudvangen, KPK – stein@kpk.no

Bibel- og bekjennelsesprisen deles ut av For Bibel og Bekjennelse (FBB) – og må ikke forveksles med prisen som Det Norske Bibelselskap deler ut. I år gikk FBBs bibelpris til Sofie Braut som fikk den under et arrangement i DELK-kirken i Bergen.

– Skarp og uredd

De to første vinnerne av FBBs pris var profilene Øivind Benestad, som leder arbeidet med stiftelsen MorFarBarn, og Børre Knudsen, den kjente abortmotstandspresten.

– Braut har en skarp og uredd penn og er ikke redd for å løfte fram bibelske anliggender, noe det er stort behov for, sa Jan Bygstad som er prest i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunns menighet i Bergen. Han er også foreningens formann og var den som sto for overrekkelsen av prisen: Et ikon, en bokpakke og et diplom.

Han henviste til et par av Sofie Brauts avisartikler som viktige:

– Den ene handler om kall og krise og den andre om Bibelens tale om underordning. Det har sikkert kostet å skrive disse, sa Bygstad blant annet.

– Et utskudd

Årets vinner følte seg åpenbart ikke helt verdig i selskap med Benestad og Knudsen.

– Hjertelig takk for pris og gode ord. Jeg føler meg som et utskudd på lista over mottakere. Jeg er jo ikke engang halvstudert i teologien, men representerer et lesende og lengtende lekfolk som ber en enkel bønn om at Bibelen må nære og fylle alt Guds folk, sa hun i takketalen.

Lærer og skribent

Braut (46) får prisen med seg i en helt ny arbeidshverdag, på vei inn døra i avisa Dagen der hun er nyansatt kommentator. Hun har ellers en lang og sammensatt yrkeserfaring. I et par år har hun vært prosjektleder i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, mens hun i til sammen 11 år over to perioder har vært lektor ved Tryggheim videregående skole.

Før dette var hun videregåendelærer ved Møllehagen skolesenter i Stavanger i fem år. Hun har også jobbet som kulturformidler. Siden 2016 har hun vært en profilert spaltist i avisa Vårt Land. Hun har også i flere år vært bokanmelder, litteraturkritiker og kommentarskribent i Stavanger Aftenblad.

Braut var medlem i Stavanger Bispedømmeråd fra 2015 til -19. Hun har praktisk-pedagogisk utdannelse fra Universitetet i Stavanger og hovedfag i engelsk fra Universitetet i Bergen, samt ett år med sammenlignende politikk og grunnfag i historie fra samme studiested. Hun har også et år på bibelskole på Hald i Mandal bak seg.

– Avviser Gud

I takketalen poengterte hun at det er lett å tenke at vår tid er spesiell i sin avvising av Guds ord.

– Men selv om det finnes helt særskilte strømdrag i vår tid, tror jeg tendensen er den samme som nettopp Bibelens lange linjer legger fram for alle som vil se. Den lange linjen i historien om mennesket er at vi avviser og glemmer den Gud som etterjager oss med sin godhet, sa Braut.

Hun takket hjertelig for prisen og sa det var en ære å få en pris med et slikt navn.

– Takk for FBBs arbeid med å løfte fram og hedre Bibelens ord og Bibelens idealer i en tid der begge disse er under press, sa Braut.

Hun viste til Hans Nielsen Hauge som kalte sine omgivelser til «å ta sin tro på alvor» og koblet dette sammen med Paulus’ prioritering i Filipperne 4,8: «Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det!»

– Dette er ikke et enkelt «tenk positivt», men et kall til å se dypere. For hva er det som egentlig metter oss? spurte Braut og viste til diktet The Hound of Heaven av Francis Thompson.

– Her skildrer dikteren Gud som en sporhund som utrettelig jakter på den arme og elendige skapningen som tror han kan greia seg på eigen hånd. Jeg kjenner meg igjen i dette. Jeg tror det er en grunnfortelling at vi flykter og at Gud er den som finner oss. Vi avviser, men Gud arbeider.

Hun viste også til bibelfortellingen om ugresset i hveteåkeren.

– Man skulle tro at englene skulle være skikket til å rydde litt opp underveis i en åker som er blitt et kaotisk blandingsbruk under fiendens forvirring og lumske angrep. Men de blir tøylet for at ikke så mye som et strå av den gode hveteavlingen skal gå tapt, sa hun og kalte lignelse «en realitetsorientering av rang».

– Alt får stå i påvente av han som en dag kommer og som er den eneste som vet å sette alt i rett skikk og stand, sa hun og pekte på hvor viktig håpet og tålmodet er fram til Jesu gjenkomst. KPK

https://www.fbb.nu/artikkel/bibel-og-bekjennelsespris-til-jon-kvalbein/

https://www.fbb.nu/artikkel/boerre-knudsen-fikk-prisen/

https://www.fbb.nu/artikkel/oeivind-benestad-hedret-med-bibel-og-bekjennelsespris/

https://www.fbb.nu/artikkel/bibel-og-bekjennelsespris-til-anne-marie-bergan/

https://www.fbb.nu/artikkel/bibel-og-bekjennelsespris-til-thor-henrik-with/

https://www.fbb.nu/artikkel/utdeling-av-fbbs-bekjennelsespris-ved-hundreaarsjubileet-12-oktober-2019/

https://www.fbb.nu/artikkel/bibel-og-bekjennelsesprisen-til-masvie/