Kommende arrangementer

25.09.2023: kl. 19.00: Temamøte på NLA Høgskolen: «Å leve saman i bøn. D. Bonhoeffers tankar om kyrkja» v/professor emeritus og salmedikter Arve Brunvoll FBB Bjørgvin

06.10.2023: kl. 17.00: 100-ÅRSJUBILEUM  – KYRKLIGA FÖRBUNDET FÖR EVANGELISK LUTHERSK TRO. Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3, Göteborg

16.10.2023: kl. 19.30-21.30: Seminarkveld II: Gal 2-4: Rettferdiggjørelsen og forholdet mellom lov og evangelium. v/Jan Bygstad

23.10.2023: kl. 19.00: Salmekveld i Sandvikskirken: «Svein Ellingsen og hans salmer» v/forfatter Tarald Ueland. Organist: Kantor Andreas Pettersen FBB Bjørgvin

29.10.2023: NELA symposium 2023, 29. oktober - 1. november, Wittenberg. Tema: Inspirasjon, autoritet og ledelse - hvordan leder Gud i dag? Program

31.10.2023: kl. 18.00: Årsmøte i FBB-Østfold. Kl. 18.45. Tema: Hva gjør jeg med mine synder og mitt gamle menneske? Innledning ved pensj. sokneprest Harald Kaasa Hammer. Sted. Missingmyra bedehus. Arr. FBB-Østfold

06.11.2023: kl. 19.30-21.30: Seminarkveld III: Gal 5 og 6: Etterfølgelse og helliggjørelse. Åndens frukter. v/Torbjörn Johansson 

20.11.2023: kl. 19.00: Temamøte på NLA Høgskolen: «Statens Janus-ansikt» v/professor emeritus Egil Morland  FBB Bjørgvin

Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

BIBLICAL HERMENEUTICS

GERHARD MAIER

 

 

Forslag til temadager

Forslag til temadager

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkelen K-stud - deres støttespiller.

For oss er en nettportal som har som sitt formål å gi veiledning i ulike aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som har blitt nedskrevet i Bibelen.

Samlivsbanken

Ekteskapserklæring

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi. Dokumentet kan lastes ned her (bokmål) og her (nynorsk).

Nordiska Lutherhjälpen ble grunnlagt i 2011 for å understøtte enkelte og forsamlinger i å være delaktige i bistånd som utgår fra evangeliet og ser til hele mennesket i hverdag og katastrofe.