Kommende arrangementer

FBB: 30. oktober 2019. «Skapelse og skapelseskritikk» på Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Les mer her.

FBB Agder: reformasjonsgudstjeneste med den hellige nattverd den 31.oktober kl.18.00 i Oddernes kirke, Kristiansand. Les mer her.

Foross konferanse 8. - 9. november i Oslo. Progam kan ses her.

FBB Agder: studiegruppesamling tirsdag den 19.november kl.19-21 hjemme hos Leif og Irene Skåra, Kystveien 121, 4639 Kristiansand.S. Les mer her.

Formannens hjørne

"En MF-lærer har i et intervju på MFs webside gått i rette med tanken om at det fins noe som kan kalles klassisk teologi eller klassisk kristen tenkning. Til det er kirkens historie altfor mangfoldig, mener han. Dette intervjuet publiseres få dager før foreningen FBB skal feire sitt hundreårsjubileum og i den anledning publiserer et jubileumsskrift med tittelen Klassisk tro – kirke i endring. Det er vel en stund siden FBB kunne regne med å sette dagsorden på MF. Men at MF publiserer dette intervjuet akkurat nå, kan jo se ut som et ganske vellykket markedsføringstiltak på FBBs vegne. Det får vi da bare takke for." begynner Knut Alfsvåg sin siste artikkel i serien Formannens hjørne.

Nytt fra sentralstyret i FBB

FBBs 100 årsjubileum går av stabelen lørdag 12. oktober i Oslo, i DELK-kirken på Ryen. Det blir foredrag, gudstjeneste og jubileumsfest. Program, se her.

I forkant, fredag 11. oktober, inviteres det til en nordisk konferanse, som finner sted i Misjonssalen.

Onsdag 9. og torsdag 10. oktober arrangerer NELA sin årlige konferanse, også i Misjonssalen. Se her.

I forbindelse med jubileet er det utgitt tre publikasjoner: et jubileumsskrift, en bok med klassiske tekster i spørsmålet om kvinnelige prester og en om skriftemålet. Se omtale her på nettsiden. Bøkene kan bestilles hos FBB.

Boe Johannes Hermansen, daglig leder i FBB

Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

Månedens bok

Er ordinasjon av kvinner til prestetjeneste et problem eller en velsignelse? Svaret vil variere etter hvem en spør. I Den norske kirke er det i dag få som betrakter dette som et problem. Derimot er dette langt fra selvfølgelig i andre deler av kirkelandskapet.

I flere lutherske frikirker og forsamlinger ordinerer en ikke kvinner. Kvinnelige prester er heller ikke innført i alle andre protestantiske kirker, og utenfor den protestantiske konteksten er det høyst unormalt.

Kvinnefrigjøringen har bragt mye rett og godt med seg, og det er ingen som ønsker å skru tiden tilbake til den gang kvinner hverken hadde stemmerett eller høyere utdannelse. Kvinners tjeneste i kirken er viktig, og det gjelder også de kvinnelige teologene. Men hvorfor er det slik at kirken historisk sett bare har latt menn ordinere til prester, og hvorfor fastholder det store flertall av kristne dette fremdeles?

En forutsetning for å føre en saklig og informert debatt om dette spørsmålet, er at en kjenner til hva disse argumentene er. Denne artikkelsamlingen, forfattet av både kvinner og menn, er ment som et bidrag til dette. Jesus og apostlene innfører en forskjell mellom kvinner og menn når det gjelder tjenesten i menighetene, begrunnet på en slik måte at vi ikke bare kan se bort fra den i dag.

Denne boken ønsker å stimulere til samtale. Det er grunn til å spørre om vi mister noe vesentlig hvis debatten om kvinners prestetjeneste forstummer.

Nyhetsbrev

Abonnér på (eller meld deg av) nyhetsbrevet vårt. Skriv epostadressen i feltet, og trykk på knappen.

Forslag til temadager

Forslag til temadager

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkeen K-stud - deres støttespiller.

For oss er en nettportal som har som sitt formål å gi veiledning i ulike aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som har blitt nedskrevet i Bibelen.

Samlivsbanken

Ekteskapserklæring

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi. Dokumentet kan lastes ned her (bokmål) og her (nynorsk).

Nordiska Lutherhjälpen ble grunnlagt i 2011 for å understøtte enkelte og forsamlinger i å være delaktige i bistånd som utgår fra evangeliet og ser til hele mennesket i hverdag og katastrofe.