Kommende arrangementer

FBB Bjørgvin: 10. mai og 27. september lokallagskvelder 

FBB-Østfold: Møtet som var berammet 03. mai blir flyttet til 31. mai, med opprinnelig tema 03. mai. kl. 18.30. Tema: Er vi nødt til å tro på utviklingslæren? Innledning ved tidligere professor, trippeldr. Ivar Kristianslund. Et kortere innlegg ved pastor, dr. Ragnar Andersen: Tolkninger av skapelsesberetningen i kirkens historie. Sted: Betlehem, Borgenhaugen. Arr. FBB-Østfold

Mandag 6.  september kl. 18.30. Tema: Hvorfor bekjennelsesskrifter? Innledning ved pastor og tidligere lektor Olav Rørtveit. Arr. FBB-Østfold

Generalforsamling i FBB, lørdag 28. august 2021 i DELK-kirken, Bergen

Digitale seminarer 2021/22: Tema fra Confessio Augustana - torsdager 19.30-21.15 program

NELA 2021, Wittenberg 16.-20. september Emne: Inspirasjon, autoritet og ledelse - hvordan leder Gud i dag program

NELA 2022, NELA-symposium i København 30.10-02.11: NELA

 

 

Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

«Velbegrunnet uenighet»?

Månedens bok

Dietrich Bonhoeffer, Herman Sasse m.fl.

Bethelbekännelsen

Ett luthersk försök

Utgitt med innledning og kommentar av Torbjörn Johansson

 

 

 

Nyhetsbrev

Abonnér på (eller meld deg av) nyhetsbrevet vårt. Skriv epostadressen i feltet, og trykk på knappen.

Forslag til temadager

Forslag til temadager

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkelen K-stud - deres støttespiller.

For oss er en nettportal som har som sitt formål å gi veiledning i ulike aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som har blitt nedskrevet i Bibelen.

Samlivsbanken

Ekteskapserklæring

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi. Dokumentet kan lastes ned her (bokmål) og her (nynorsk).

Nordiska Lutherhjälpen ble grunnlagt i 2011 for å understøtte enkelte og forsamlinger i å være delaktige i bistånd som utgår fra evangeliet og ser til hele mennesket i hverdag og katastrofe.