Kommende arrangementer

21.03.2023: FBB-Østfold: Temamøte: Når Jesus kommer igjen for å dømme levende og døde. Innledning ved professor, dr. theol. Sverre Bøe.

17.04.2023: FBB Bjørgvin: Temamøte på NLA Høgskolen kl. 19:00 «Rom 7,14-25 i Øivind Andersens undervisning, forkynnelse og sjelesorg» v/Olav Rørtveit, forkynner, tidligere bibelskolelærer og prest.

15.05.2023: FBB Bjørgvin: Årsmøte på NLA Høgskolen kl. 19:00 Bibeltime: «Lov og evangelium i forkynnelsen» v/Truls Nygaard, diakoni-/seniorpastor

29.10.2023: NELA symposium 2023, 29. oktober - 1. november, Wittenberg. Tema: Inspirasjon, autoritet og ledelse - hvordan leder Gud i dag? Foreløpig program: lenke Oppdatering kommer.

 

 

Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

Månedens bok

ORIENTERINGSPUNKTER 

I EN FORVIRRET TID

JAN BYGSTAD

 

 

Forslag til temadager

Forslag til temadager

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkelen K-stud - deres støttespiller.

For oss er en nettportal som har som sitt formål å gi veiledning i ulike aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som har blitt nedskrevet i Bibelen.

Samlivsbanken

Ekteskapserklæring

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi. Dokumentet kan lastes ned her (bokmål) og her (nynorsk).

Nordiska Lutherhjälpen ble grunnlagt i 2011 for å understøtte enkelte og forsamlinger i å være delaktige i bistånd som utgår fra evangeliet og ser til hele mennesket i hverdag og katastrofe.