Kommende arrangementer

01.02.2022: kl.19.00: Studiegruppe i FBB-Agder. (mer info her)

15.02.2022: Tirsdag 15. februar kl. 18.30. Tema: Pandemien i Guds ords lys. Innledning ved rektor Per Bergene Holm. Sted: Missingmyra bedehus, Missingmyrvn. 6, 1640 Råde

17.02.2022: 5. Sakramentene. CA 9-13. Katekismen om bønn, dåp og nattverd. – Asger Højlund. Respondent Joachim Grün (Digitale foredrag 2021/22 (fbb.nu))

21.02.2022: Kl. 19.00: Salmekveld i Sandvikskirken: «Elias Blix og hans salmer» v/Paul Odland

21.03.2022: Kl. 19.00: Kveldsseminar i DELK-kirken «Den hellige treenighet» v/Jan Bygstad og Odd Sverre Hove.

31.03.2022: 6. Etikk og eskatologi. CA 6, 16-17, 20. Katekismen om budene. – Knut Alfsvåg. Respondent: Emil Simonsen (Digitale foredrag 2021/22 (fbb.nu))

25.04.2022: Kl. 19.00: Møte på NLA Høgskolen «Hva betyr fri fra loven hos Paulus?» v// Torbjörn Johansson

26.04.2022: Tirsdag, kl. 18.30. Tema: Den augsburgske bekjennelse i 1530 og i 2022. Innledning ved pastor Ragnar Andersen, ph.d. Sted: Missingmyra bedehus, Missingmyrvn. 6, 1640 Råde

23.05.2022: Kl. 19.00: Årsmøte på NLA Høgskolen. Bibeltime v/Egil Reindal

NELA 2022, NELA-symposium i København 30.10-02.11: NELA

 

 

Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

«Avholdsbevegelsen og den hellige nattverd»?

Månedens bok

Gudommelig glans

Argument för att Kristus er sann Gud

Daniel Johansson

link

 

 

Forslag til temadager

Forslag til temadager

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkelen K-stud - deres støttespiller.

For oss er en nettportal som har som sitt formål å gi veiledning i ulike aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som har blitt nedskrevet i Bibelen.

Samlivsbanken

Ekteskapserklæring

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi. Dokumentet kan lastes ned her (bokmål) og her (nynorsk).

Nordiska Lutherhjälpen ble grunnlagt i 2011 for å understøtte enkelte og forsamlinger i å være delaktige i bistånd som utgår fra evangeliet og ser til hele mennesket i hverdag og katastrofe.