Kommende arrangementer

FBB Agder: 7. mai 2019 kl. 19:00 - 21:00. Studiegruppe. «Guds Ja og Guds Nei – om å skjelne rett mellom Guds lov og Guds evangelium». Hjemme hos Leif og Irene Skåra; Kystveien 121, 4639 Kristiansand; Mob.: 957 87 680. Les mer her.

FBB Østfold: Tirsdag 14. mai kl. 18:30 i Missingmyra bedehus. Tema: Rom. 7,14-25 – Hva er dette for et kristenliv? Innledning ved pastor og tidligere lektor Olav Rørtveit.

Lutherske Fordypningsdager i DELK-kirken, Bergen torsdag 29. august - søndag 1. september 2019. Talere: Knut Alfsvåg, Jan Bygstad, Stephen Pietsch; Adelaide, Australia, Adam Francisco; CA, USA, Scott Keith; CA, USA og Rod Rosenbladt; CA, USA. Nærmere program kommer.

FBB Østfold: Tirsdag 17. september kl. 18:30 i Missingmyra bedehus, Råde. Foredrag v/Rolf Gunnar Heitmann: Israel og kirken: Bibelsk kirkesyn og aktuell misjonsteologi. Bevertning. Samtale.

NELA: 9. - 10. oktober. Dåpen og dens bruk. Les mer her.

FBB Nord-Hålogaland: 8. - 10. november. Bibelhelg i Tromsø v/Jan Bygstad

Årets generalforsamling i FBB er berammet til Lutherske fordypningsdager i DELK-kirken, Bergen lørdag 31. august kl. 14:00 - 14:45 og 16:15 - 18:00. Mer info kommer!

NELA-2019. I forkant av FBB's 100-årsjubileum avholder NELA sitt års symposium i dagene onsdag 9. - torsdag 10. oktober 2019 i Oslo. Program kommer. Noter datoen.

FBB 100 år. FBB feirer sitt 100-årsjubileum lørdag 12. oktober 2019 i Oslo. Nærmere program kommer! Noter dagen.

Formannens hjørne

"Kristen teologi settes ofte inn i tjeneste for gode formål, og sammenhengen uttrykkes ofte ved hjelp av en bindestrek eller et adjektiv. På den måten får vi frigjørings-teologi, feminist-teologi, øko-teologi, skeiv teologi og postkolonial teologi." Slik begynner Knut Alfsvåg sin siste kommentar, Bindestreks-teologi eller lov og evangelium?, i Formannens hjørne.

Nytt fra sentralstyret i FBB

Sentralstyret i FBB har mange saker på kartet. Neste år, i 2019, feirer vi vårt 100 årsjubileum, nærmere bestemt lørdag 12. oktober i Oslo, i DELK-kirken på Ryen. Det blir foredrag, gudstjeneste og jubileumsfest.

I forkant, fredag 11. oktober, inviteres det til en nordisk konferanse, som finner sted i Misjonssalen.

Videre jobbes det med utgivelse av tre publikasjoner: et jubileumsskrift, en bok med klassiske tekster i spørsmålet om kvinnelige prester og et hefte om skriftemålet.

Det arbeides også med å videreutvikle FBBs nettsted.

Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

Månedens bok

Liten bok om stor glädje kan kjøpes på Din bok.

Nyhetsbrev

Abonnér på (eller meld deg av) nyhetsbrevet vårt. Skriv epostadressen i feltet, og trykk på knappen.

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkeen K-stud - deres støttespiller.

For oss er en nettportal som har som sitt formål å gi veiledning i ulike aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som har blitt nedskrevet i Bibelen.

Ekteskapserklæring

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi. Dokumentet kan lastes ned her (bokmål) og her (nynorsk).

Nordiska Lutherhjälpen ble grunnlagt i 2011 for å understøtte enkelte og forsamlinger i å være delaktige i bistånd som utgår fra evangeliet og ser til hele mennesket i hverdag og katastrofe.