Kommende arrangementer

FBB Agder: Reformasjonsgudstjeneste lørdag 31.10.2020, 18:00 i Oddernes kirke. Liturg er Terje A. Bestul. Preken ved Gunnar Torset. mer info

NELA avholder online-årsmøte 27. oktober kl. 18. Se nærmere informasjon på www.lutherakademi.org/index.htm

FBB Bjørgvin: Mandag 2.nov kl 19.00 inviteres du til møte i FBB Bjørgvin på NLA i Sandviken med foredrag av Jan Bygstad: "Postmodernismen - innvirkning på kristen forkynnelse og menighetsarbeid?" link 

FBB Østfold: Mandag 2. november kl. 18.45 i Missingmyra bedehus, Råde. Tema: Om noen taler, han tale som Guds ord. Innledning ved tidligere professor, dr. med. Frank E. Åbyholm. Samme dag og sted, kl. 18.00: Årsmøte i FBB-Østfold Alle velkommen!

Onsdag 11. november kl. 16.00-20.00. Kristendom, karismatikk og politikk – er det noen sammenheng? Sjekk ut programmet her.

FBB Nord-Hålogaland inviterer til Bibelhelger høsten 2020: 13.-15. november og 11.-13 desember. https://www.fbb.nu/lokallag/nordhalogaland/

NELA 2021 Wittenberg 16.-20. september Emne: Inspiration, autoritet og ledelse - hvordan leder Gud i dag

Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

«Velbegrunnet uenighet»?

Månedens bok

Gutt og jente — En bok om sex, forhold, kjønn og identitet

Olof Edsinger, Per og Therése Ewert og Julia Wellstam

(2. utgave, utvidet og revidert)

Nyhetsbrev

Abonnér på (eller meld deg av) nyhetsbrevet vårt. Skriv epostadressen i feltet, og trykk på knappen.

Forslag til temadager

Forslag til temadager

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkeen K-stud - deres støttespiller.

For oss er en nettportal som har som sitt formål å gi veiledning i ulike aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som har blitt nedskrevet i Bibelen.

Samlivsbanken

Ekteskapserklæring

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi. Dokumentet kan lastes ned her (bokmål) og her (nynorsk).

Nordiska Lutherhjälpen ble grunnlagt i 2011 for å understøtte enkelte og forsamlinger i å være delaktige i bistånd som utgår fra evangeliet og ser til hele mennesket i hverdag og katastrofe.