Kommende arrangementer

FBB Østfold: Tirsdag 17. mars 2020 på Missingmyra bedehus, Råde, kl. 18.30. Tema: Fra velbegrunnet uenighet til splittende læremangfold – hvor går grensen? Innledning ved pastor, dr. h.c. Jan Bygstad.

FBB Østfold: Tirsdag 12. mai 2020 på Missingmyra bedehus, Råde kl. 18.30. Tema: Om noen taler, han tale som Guds ord. Innledning ved tidligere professor, dr. med. Frank E. Åbyholm.

Corpus Christi konferanse 20. - 24. juli 2020 i Wittenberg. Les mer om konferansen her.

Lutherske fordypningsdager 2020 er berammet til DELK-kirken, Bergen 27. - 30. august. Program kommer!

Seminar onsdag 21. oktober 2020 kl. 10.00-16.00. Forsamlingsdannelse og menighetsforståelse. Sted: Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Sinsenveien 15, 0572 Oslo. Les mer her.

NELA-konferansen 2020 blir i København 25. - 28. oktober. Tema: Kristus i GT. Nærmere info kommer!

Formannens hjørne

"En MF-lærer har i et intervju på MFs webside gått i rette med tanken om at det fins noe som kan kalles klassisk teologi eller klassisk kristen tenkning. Til det er kirkens historie altfor mangfoldig, mener han. Dette intervjuet publiseres få dager før foreningen FBB skal feire sitt hundreårsjubileum og i den anledning publiserer et jubileumsskrift med tittelen Klassisk tro – kirke i endring. Det er vel en stund siden FBB kunne regne med å sette dagsorden på MF. Men at MF publiserer dette intervjuet akkurat nå, kan jo se ut som et ganske vellykket markedsføringstiltak på FBBs vegne. Det får vi da bare takke for." begynner Knut Alfsvåg sin siste artikkel i serien Formannens hjørne.

Nytt fra sentralstyret i FBB

FBBs 100 årsjubileum går av stabelen lørdag 12. oktober i Oslo, i DELK-kirken på Ryen. Det blir foredrag, gudstjeneste og jubileumsfest. Program, se her.

I forkant, fredag 11. oktober, inviteres det til en nordisk konferanse, som finner sted i Misjonssalen.

Onsdag 9. og torsdag 10. oktober arrangerer NELA sin årlige konferanse, også i Misjonssalen. Se her.

I forbindelse med jubileet er det utgitt tre publikasjoner: et jubileumsskrift, en bok med klassiske tekster i spørsmålet om kvinnelige prester og en om skriftemålet. Se omtale her på nettsiden. Bøkene kan bestilles hos FBB.

Boe Johannes Hermansen, daglig leder i FBB

Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

Månedens bok

Klassisk tro – kirke i endring speiler en trofast 100-åring; en samling artikler som kaster lys over viktige historiske og aktuelle perspektiv ved Bibelen og bekjennelsen.

Innholdet spenner vidt, fra kirkens forhold til klimakrise og abort til den økumeniske betydning av sola Scriptura og lutherdommens stilling i verden i dag. Samtidig får vi et velskrevet, bredt biografisk bilde av FBB – For Bibel og Bekjennelse – foreningens hundreårige historie. Noen artikler er av fagteologisk art, andre har et mer populærteologisk preg.

Tittelen peker på at det norske kirkelandskapet, og ikke minst Den norske kirke, på mange måter har endret seg. I oktober 2019 er det 100 år siden FBB ble stiftet, dette som en reaksjon på den liberale teologiens trussel mot apostolisk tro. Noen problemstillinger som den gang var sentrale, er blitt uaktuelle, mens andre er kommet til. FBBs målsetting, å verne den kristne tro mot fortolkninger som ikke ivaretar dens identitet, er ikke blitt mindre aktuell.

FBB vil fortsette å holde troens og frelsens fundament høyt i ære, uten å falle hen i konservatisme som hindrer evangeliets kraft, eller miste sjelen i popularitetens pragmatisme. Klassisk tro – kirke i endring prøver å realisere dette. Velsignet lesning!

Utgitt av FBB – For Bibel og Bekjennelse 
i samarbeid med Efrem forlag

Nyhetsbrev

Abonnér på (eller meld deg av) nyhetsbrevet vårt. Skriv epostadressen i feltet, og trykk på knappen.

Forslag til temadager

Forslag til temadager

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkeen K-stud - deres støttespiller.

For oss er en nettportal som har som sitt formål å gi veiledning i ulike aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som har blitt nedskrevet i Bibelen.

Samlivsbanken

Ekteskapserklæring

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi. Dokumentet kan lastes ned her (bokmål) og her (nynorsk).

Nordiska Lutherhjälpen ble grunnlagt i 2011 for å understøtte enkelte og forsamlinger i å være delaktige i bistånd som utgår fra evangeliet og ser til hele mennesket i hverdag og katastrofe.