Kommende arrangementer

19.02.2024: kl. 19:00: Salmekveld i Sandvikskirken «Britt Hallqvist og hennes salmer» v/Siri Brunvoll, salmekjenner og tidligere kantor. Organist: Kantor Andreas Pettersen

27.02.2024: Studiesamling FBB-Agder.

01.03.2024: Bibelhelg - Fjellheim Bibelskole - Nord-Hålogalandlokallag av FBB

02.03.2024: Lutherske fordybelsesdage, Herning, (DK). info. TEMA: Retfærdiggjort af tro – hellig for Guds ansigt

12.03.2024: FBB-Østfold og Follo kl. 18.30: Ragnar Andersen. Tema: Kristendommen og religionene. Sted: Missingmyra bedehus

16.03.2024: 10.00-19.00: Disippel 2024: Disippelskap i en kjønnsforvirret tid. Bergen

18.03.2024: kl. 19.30-21.30. Johannes Kleppa og Jan Bygstad - Tema: Nådegavebasert tjeneste – hvordan dette gjenkjennes av menigheten – forholdet nådegaver og institusjonalisert tjeneste

23.04.2024: FBB-Østfold og Follo kl. 18.30: Olav Rørtveit. Tema: Frigjort fra synden – tjenere for Gud (Rom. 6). Sted: Missingmyra bedehus

13.05.2024: kl. 19.00: Årsmøte på NLA Høgskolen. Bibeltime: «Sendebrevet til menigheten i Efesus, Åp 2,1-7» v/Truls Nygaard, diakoni-/seniorpastor

22.07.2024: Corpus Christi, Wittenberg (22. - 26. juli)

23.08.2024: Bibel- og bekjennelsesdager i Bergen. 23.-25. august 2024

24.08.2024: GF i FBB lørdag 24. august 2024

Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

The Rise and Triumph of the Modern Self - Cultural Amnesia, Expressive Individualism, and the Road to Sexual Revolution

Carl R. Trueman

 Les anmeldelsen her

Forslag til temadager

Forslag til temadager

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkelen K-stud - deres støttespiller.

For oss er en nettportal som har som sitt formål å gi veiledning i ulike aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som har blitt nedskrevet i Bibelen.

Samlivsbanken

Ekteskapserklæring

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi. Dokumentet kan lastes ned her (bokmål) og her (nynorsk).

Nordiska Lutherhjälpen ble grunnlagt i 2011 for å understøtte enkelte og forsamlinger i å være delaktige i bistånd som utgår fra evangeliet og ser til hele mennesket i hverdag og katastrofe.