Kommende arrangementer

FBB Agder: Tirsdag 25. februar kl. 19:00-21:00 blir det studiegruppe der tema er avsnitt X. og XI. i boka "Guds Nei og Guds Ja - Om å skjelne klart mellom Lov og Evangelium" av C.F. Walther. Sted: Ruth og Svein Grøndahl, Lerkeveien 11, 4700 Vennesla.. Les mer her.

FBB Nord-Hålogaland: Temahelg 28-29. februar. «Tro mot sannheten i kjærlighet»: Samlivsrevolusjonen og Bibelen. Les mer her.

FBB Nord-Hålogaland: Torsdag 12. mars kl. 17:00 og 18:45: «Den moderne fariseismens ansikter» ved Carsten Hjort Pedersen. Les mer her.

FBB Nord-Hålogaland: Fredag 13. mars kl. 19:00: «Oppdragelse, undervisning og forkynnelse med Gud og nesten i sentrum» ved Carsten Hjort Pedersen. Les mer her.

FBB Nord-Hålogaland: Lørdag 14. mars kl. 10-12: «Holdepunkter for kristen barneoppdragelse – media» ved Carsten Hjort Pedersen. Les mer her.

FBB Nord-Hålogaland: Søndag 15. mars kl. 11:00. Carsten Hjort Pedersen taler over søndagens tekst. Les mer her.

FBB Østfold: Tirsdag 17. mars 2020 på Missingmyra bedehus, Råde, kl. 18.30. Tema: Fra velbegrunnet uenighet til splittende læremangfold – hvor går grensen? Innledning ved pastor, dr. h.c. Jan Bygstad.

FBB: Kveldseminar onsdag 25. mars 2020 kl. 16.00 på Fjellhaug skoler. Arne Helge Teigen: «Hva er forskjellen på luthersk og reformert?» Knut Alfsvåg: «Hva er forskjellen på luthersk og katolsk?» Nærmere info kommer!

FBB Nord-Hålogaland: Bibelhelg 17.-18. april ved Jan Bygstad. Les mer her.

FBB Østfold: Tirsdag 12. mai 2020 på Missingmyra bedehus, Råde kl. 18.30. Tema: Om noen taler, han tale som Guds ord. Innledning ved tidligere professor, dr. med. Frank E. Åbyholm.

Corpus Christi konferanse 20. - 24. juli 2020 i Wittenberg. Les mer om konferansen her.

Lutherske fordypningsdager 2020 er berammet til DELK-kirken, Bergen 27. - 30. august. Program kommer!

Seminar onsdag 21. oktober 2020 kl. 10.00-16.00. Forsamlingsdannelse og menighetsforståelse. Sted: Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Sinsenveien 15, 0572 Oslo. Les mer her.

NELA-konferansen 2020 blir i København 25. - 28. oktober. Tema: Kristus i GT. Nærmere info kommer!

Formannens hjørne

"Bispemøtet har laget en tekst om dåpen som ble lest opp i en del av menighetene i Den norske kirke under gudstjenesten 12. januar. Flere har vært kritiske til det biskopene her har skrevet, mens andre har uttrykt sin støtte." begynner Knut Alfsvåg sin siste artikkel i serien Formannens hjørne.

Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

Månedens bok

Normløst hvordan radikal kjønnsteori erobret Norge

Kjell Skartveit

Da partnerskapsloven ble vedtatt i 1993 med sikte på å gi homofile en trygg rettslig ramme om sine samliv, var det de aller færreste som kunne forestille seg hvor mange flere mentale, ideologiske og juridiske barrierer som ville bli brutt i årene som fulgte. Etter innføringen av den kjønnsnøytrale ekteskapsloven i 2008 har vi vært vitne til en ny seksuell revolusjon. Denne er langt mer omfattende enn den foregående, og bringer tankene hen på et tog uten bremser. Kjell Skartveits beskrivelse av veien gjennom de politiske vedtakene er spennende som en kriminalroman, og under lesningen spør man seg stadig når det neste sosiale og etiske liket dukker opp. I dag kan en mann forlange å bli ansett som en kvinne, men det stanser ikke der: Langs ferden dukker helt nye seksuelle orienteringer og kjønnsidentiteter opp, og alt har angivelig behov for et vern mot diskriminering som i realiteten blir en krig mot normaliteten. Det handler ikke lenger om vern av seksuelle minoriteter, men om identitetspolitikk og makt.

Nyhetsbrev

Abonnér på (eller meld deg av) nyhetsbrevet vårt. Skriv epostadressen i feltet, og trykk på knappen.

Forslag til temadager

Forslag til temadager

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkeen K-stud - deres støttespiller.

For oss er en nettportal som har som sitt formål å gi veiledning i ulike aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som har blitt nedskrevet i Bibelen.

Samlivsbanken

Ekteskapserklæring

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi. Dokumentet kan lastes ned her (bokmål) og her (nynorsk).

Nordiska Lutherhjälpen ble grunnlagt i 2011 for å understøtte enkelte og forsamlinger i å være delaktige i bistånd som utgår fra evangeliet og ser til hele mennesket i hverdag og katastrofe.