Kommende arrangementer

23.05.2022: Kl. 19.00: Årsmøte i FBB-Bjørgvin på NLA Høgskolen. Bibeltime v/Egil Reindal

05.09.2022: kl. 18.00 til ca 20.00: Generalforasamling i FBB - digitalt.

15.09.2022: Digitalt seminar FBB 19.30

20.09.2022: Tirsdag Kl. 18.30: Tema: Vårt forhold til Det gamle testamentet. Har vi noe å lære av oldkirken? Innledning ved pastor Dagfinn Stærk. Sted: Missingmyra bedehus, Missingmyrveien 6, Råde. FBB Østfold 

13.10.2022: Digitalt seminar FBB 19.30

25.10.2022: Tirsdag Kl. 18.00: Årsmøte. Kl. 18.45: Tema: Kristenlivets kors og herlighet. Innledning ved prest Harald Kaasa Hammer. Sted: Missingmyra bedehus, Missingmyrveien 6, Råde. FBB Østfold. 

23.-26.10.2022: Retreat Solåsen pilegrimsgård link

10.11.2022: Digitalt seminar FBB 19.30

30.10.2022: NELA 2022, NELA-symposium i København 30.10-02.11: NELA

 

 

Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

«Avholdsbevegelsen og den hellige nattverd»?

Månedens bok

Flere gudar?

Treenigheten i bibel och bekännelse

Daniel Johansson og Thorbjörn Johansson

Anmeldt her

 

 

Forslag til temadager

Forslag til temadager

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkelen K-stud - deres støttespiller.

For oss er en nettportal som har som sitt formål å gi veiledning i ulike aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som har blitt nedskrevet i Bibelen.

Samlivsbanken

Ekteskapserklæring

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi. Dokumentet kan lastes ned her (bokmål) og her (nynorsk).

Nordiska Lutherhjälpen ble grunnlagt i 2011 for å understøtte enkelte og forsamlinger i å være delaktige i bistånd som utgår fra evangeliet og ser til hele mennesket i hverdag og katastrofe.