Kommende arrangementer

23.04.2024: FBB-Agder Studiegruppe 19.00 - 21.00. Lerkevegen 11, 4708 Vennesla

23.04.2024: FBB-Østfold og Follo kl. 18.30: Olav Rørtveit. Tema: Frigjort fra synden – tjenere for Gud (Rom. 6). Sted: Missingmyra bedehus

13.05.2024: kl. 19.00: Årsmøte på NLA Høgskolen. Bibeltime: «Sendebrevet til menigheten i Efesus, Åp 2,1-7» v/Truls Nygaard, diakoni-/seniorpastor

22.07.2024: Corpus Christi, Wittenberg (22. - 26. juli)

23.08.2024: Bibel- og bekjennelsesdager i Bergen. 23.-25. august 2024

24.08.2024: GF i FBB lørdag 24. august 2024

30.08.2024: IKBG's neste bekjennelseskongress. 30. august - 1. september i Hofgeismar. Tema: Forbli i den gamle kirkes tro

Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

The Rise and Triumph of the Modern Self - Cultural Amnesia, Expressive Individualism, and the Road to Sexual Revolution

Carl R. Trueman

 Les anmeldelsen her

Forslag til temadager

Forslag til temadager

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkelen K-stud - deres støttespiller.

For oss er en nettportal som har som sitt formål å gi veiledning i ulike aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som har blitt nedskrevet i Bibelen.

Samlivsbanken

Ekteskapserklæring

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi. Dokumentet kan lastes ned her (bokmål) og her (nynorsk).

Nordiska Lutherhjälpen ble grunnlagt i 2011 for å understøtte enkelte og forsamlinger i å være delaktige i bistånd som utgår fra evangeliet og ser til hele mennesket i hverdag og katastrofe.