Kommende arrangementer

FBB seminar 2021: 28.10: Digitalt: 3. Menneskesyn og frelsesforståelse. CA 2, 4, 18 og 19. Katekismens andre trosartikkel. – Sakarias Ingolfsson. Respondent Guðbjörg Hrönn Tyrfingsdóttir.

FBB-Agder: 31.10.2021 18.00: Reformasjonsdagen, 31.10.2021 - Gudstjeneste med nattverd i Oddernes kirke. Etter gudstjenesten inviterer vi til foredrag i Oddernes menighetshus. Tema er "Guds Nei og Guds Ja. - Om å skjelne klart mellom Guds lov og evangelium. " - av teologen C. F. Walther. Det blir enkel servering. Vel møtt!

FBB-Agder: 16.11.2021 19.00: Invitasjon til studiegruppe rundt biskop Erling Utnems foredrag: Korsteologi og herlighetsteologi (utgitt som eget hefte), kl.19-21 hjemme hos Ruth og Svein Grøndal. Adresse: Lerkeveien 11, 4708 Vennesla; mob.: 902 53 898.

FBB-Bjørgvin: Man. 22. nov kl. 19.00: «Gudstro i pandemiens skygge. Apologetisk og sjelesørgerisk belyst» Ved Jan Bygstad, prest i DELK

Seminar: torsdag 25.11.21 kl. 17.30-21.00 på Fjellhaug, Oslo

Foredrag I: Arne Helge Teigen: «Hva er forskjell på reformert og luthersk?»

Foredrag II: Knut Alfsvåg: «Hva er forskjell på romersk-katolsk og luthersk?»

NELA 2022, NELA-symposium i København 30.10-02.11: NELA

 

 

Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

«Velbegrunnet uenighet»?

Månedens bok

Jack D. Kilcrease

Confessional Lutheran Dogmatics: Holy Scripture

link

Anmeldt av FBB 

Nyhetsbrev

Abonnér på (eller meld deg av) nyhetsbrevet vårt. Skriv epostadressen i feltet, og trykk på knappen.

Forslag til temadager

Forslag til temadager

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkelen K-stud - deres støttespiller.

For oss er en nettportal som har som sitt formål å gi veiledning i ulike aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som har blitt nedskrevet i Bibelen.

Samlivsbanken

Ekteskapserklæring

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi. Dokumentet kan lastes ned her (bokmål) og her (nynorsk).

Nordiska Lutherhjälpen ble grunnlagt i 2011 for å understøtte enkelte og forsamlinger i å være delaktige i bistånd som utgår fra evangeliet og ser til hele mennesket i hverdag og katastrofe.