Kommende arrangementer

19.01.2024: Forosskonferansen 2024

20.01.2024: 10.00-19.00: Disippel 2024: Disippelskap i en kjønnsforvirret tid. Filadelfia Vennesla

22.01.2024: kl. 19.30-21.30. Erling Lundeby og Knut Alfsvåg - Tema: Hva innebærer et luthersk embetssyn mht. Innstiftelse og rettelig kalt: CA 5 og CA 14

05.02.2024: kl. 19.30-21.30. Konrad Fjell og Sakarias Ingolfsson - Tema: Det alminnelige prestedømme – hvordan definerer vi det?

16.03.2024: 10.00-19.00: Disippel 2024: Disippelskap i en kjønnsforvirret tid. Bergen

18.03.2024: kl. 19.30-21.30. Johannes Kleppa og Jan Bygstad - Tema: Nådegavebasert tjeneste – hvordan dette gjenkjennes av menigheten – forholdet nådegaver og institusjonalisert tjeneste

23.08.2024: Bibel- og bekjennelsesdager i Bergen. 23.-25. august 2024

24.08.2024: GF i FBB lørdag 24. august 2024

Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

BIBLICAL HERMENEUTICS

GERHARD MAIER

 

 

Forslag til temadager

Forslag til temadager

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkelen K-stud - deres støttespiller.

For oss er en nettportal som har som sitt formål å gi veiledning i ulike aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som har blitt nedskrevet i Bibelen.

Samlivsbanken

Ekteskapserklæring

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi. Dokumentet kan lastes ned her (bokmål) og her (nynorsk).

Nordiska Lutherhjälpen ble grunnlagt i 2011 for å understøtte enkelte og forsamlinger i å være delaktige i bistånd som utgår fra evangeliet og ser til hele mennesket i hverdag og katastrofe.