Kommende arrangementer

FBB Østfold: Tirsdag 17. september kl. 18:30 i Missingmyra bedehus, Råde. Foredrag v/Rolf Gunnar Heitmann: Israel og kirken: Bibelsk kirkesyn og aktuell misjonsteologi. Bevertning. Samtale.

NELA: 9. - 10. oktober. Dåpen og dens bruk. Les mer her.

FBBs 100 årsjubileum går av stabelen lørdag 12. oktober i Oslo, i DELK-kirken på Ryen. Det blir foredrag, gudstjeneste og jubileumsfest. Program, se her. I forkant, fredag 11. oktober, inviteres det til en nordisk konferanse, som finner sted i Misjonssalen.

FBB Østfold: Mandag 14. oktober kl. 18:00 i Missingmyra bedehus, Råde: Årsmøte. Kl. 18:45 samme sted: Temamøte. Foredrag v/Per Bergene Holm: Å kjenne Gud igjen i Det gamle testamentet. Matpause. Samtale.

FBB: 30. oktober 2019. «Skapelse og skapelseskritikk» på Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Les mer her.

Formannens hjørne

"Diskriminering av og vold rettet mot dem som er annerledes har alltid vært der. Vi trenger ikke gå lenger enn til den kristne kirke og dens forhold til jøder gjennom historien for å se det." begynner Knut Alfsvåg sin siste artikkel i serien Formannens hjørne.

Nytt fra sentralstyret i FBB

FBBs 100 årsjubileum går av stabelen lørdag 12. oktober i Oslo, i DELK-kirken på Ryen. Det blir foredrag, gudstjeneste og jubileumsfest. Program, se her.

I forkant, fredag 11. oktober, inviteres det til en nordisk konferanse, som finner sted i Misjonssalen.

Onsdag 9. og torsdag 10. oktober arrangerer NELA sin årlige konferanse, også i Misjonssalen. Se her.

Videre jobbes det med utgivelse av tre publikasjoner: et jubileumsskrift, en bok med klassiske tekster i spørsmålet om kvinnelige prester og en om skriftemålet. De to siste er allerede klare. Se omtale her på nettsiden.

Boe Johannes Hermansen, daglig leder i FBB

Velkommen til FBB

For Bibel og Bekjennelse er den eldste bekjennnelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. På disse nettsidene kan du finne både aktuelle kommentarer og ressurser for utvikling av bekjennelsen til Jesus Kristus.

Månedens bok

Er ordinasjon av kvinner til prestetjeneste et problem eller en velsignelse? Svaret vil variere etter hvem en spør. I Den norske kirke er det i dag få som betrakter dette som et problem. Derimot er dette langt fra selvfølgelig i andre deler av kirkelandskapet.

I flere lutherske frikirker og forsamlinger ordinerer en ikke kvinner. Kvinnelige prester er heller ikke innført i alle andre protestantiske kirker, og utenfor den protestantiske konteksten er det høyst unormalt.

Kvinnefrigjøringen har bragt mye rett og godt med seg, og det er ingen som ønsker å skru tiden tilbake til den gang kvinner hverken hadde stemmerett eller høyere utdannelse. Kvinners tjeneste i kirken er viktig, og det gjelder også de kvinnelige teologene. Men hvorfor er det slik at kirken historisk sett bare har latt menn ordinere til prester, og hvorfor fastholder det store flertall av kristne dette fremdeles?

En forutsetning for å føre en saklig og informert debatt om dette spørsmålet, er at en kjenner til hva disse argumentene er. Denne artikkelsamlingen, forfattet av både kvinner og menn, er ment som et bidrag til dette. Jesus og apostlene innfører en forskjell mellom kvinner og menn når det gjelder tjenesten i menighetene, begrunnet på en slik måte at vi ikke bare kan se bort fra den i dag.

Denne boken ønsker å stimulere til samtale. Det er grunn til å spørre om vi mister noe vesentlig hvis debatten om kvinners prestetjeneste forstummer.

Nyhetsbrev

Abonnér på (eller meld deg av) nyhetsbrevet vårt. Skriv epostadressen i feltet, og trykk på knappen.

Forslag til temadager

Forslag til temadager

FBB er støttemedlem i organisasjonen Menneskeverd.

Du kan søke Kristelig studieforbund (K-stud) om tilskudd til kurs, bibelgrupper/cellegrupper og opplæring i kor og andre sang- og musikkgrupper. Les mer om K-Stud i artikkeen K-stud - deres støttespiller.

For oss er en nettportal som har som sitt formål å gi veiledning i ulike aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som har blitt nedskrevet i Bibelen.

Samlivsbanken

Ekteskapserklæring

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi. Dokumentet kan lastes ned her (bokmål) og her (nynorsk).

Nordiska Lutherhjälpen ble grunnlagt i 2011 for å understøtte enkelte og forsamlinger i å være delaktige i bistånd som utgår fra evangeliet og ser til hele mennesket i hverdag og katastrofe.