Forkynnelse og prekener

Tekstutleggelser

Første tekstrekke

Prekenutkast - Første rekkes evangelier

1. søndag i adventstiden: Velsignet være han som kommer (Matt 21:1-9)

2. søndag i adventstiden: Jesu løfte om evige boliger

3. søndag i adventstiden: En ryddet vei for konge og folk (Jes 35:1-10)

3. søndag i adventstiden: Messias-spørsmål fra en fengselsfange (Matt 11:2-10)

4. søndag i adventstiden: Fryd og glede over et unnfanget barn

Stefanusdagen/ Andre juledag: Da Rakel for tredje gang måtte gråte

2. søndag i fasten: Tro som «trenger seg veldig frem» (Matt 15:21-28)

3. søndag i faste: Ved Guds finger Satans overmann (Luk 11:14-28)

4. søndag i fastetiden: Bedre at én dør for folket

Kristi åpenbaringsdag: «Stjernen ledet vise menn»

2. søndag i åpenbaringstiden: Kristus – døpt for å dø for oss

3. søndag i åpenbaringstiden: Kristi herlighet åpenbart i et bryllup

4. søndag i åpenbaringstiden: En blind som sier «Kyrie eleison»

1. søndag i fastetiden: Jesu seier over fristeren (Matt 4:1-11)

Første påskedag: Kvinnene som ble oppstandelsesvitner

20. s. e. pinse: Om å bære noen til Jesus i tro

6. søndag i åpenbaringstiden: Frafalne disipler og troende disipler

Maria Budskapsdag: Unnfanget ved Den Hellige Ånd 

23. søndag i treenighetstiden (Mark. 10, 28-31)

Andre tekstrekke

Tredje tekstrekke

23. søndag i treenighetstiden: Den timen som bare Faderen kjenner

https://www.fbb.nu/artikkel/prekenutkast-foerste-andre-og-tredje-rekke/

 

Ikke sortert

Bots- og bønnedag

Søndag etter julenatt (romjulssøndag)

4. s. i åpenbaringstida

Domssøndagen/ Kristi kongedagtredje tekstrekke

22. søndag i treenighetstiden, tredje tekstrekke

Bokanmeldelser

En håndsrekning til predikanter